Skip to main content

Mitt yrke

Tidningen ger unga information om olika alternativ inom yrkesutbildningen. Den passar även utmärkt till att delas ut under föräldrakvällar.  I tidningen presenteras alla yrkesutbildningsområden, examina och utbildningsprogram. Tidningen utkommer en gång om året. Den ges ut av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland. Ett tryckt exemplar kan beställas av subjectaid.fi.

Tidningen Mitt yrke 2021–2022 (e-publikation)

Mittyrke.fi