Skip to main content

Läroinstans–företag-samarbete

I dessa två videon berättar vi hur man kan bygga upp ett fungerande samarbete mellan företag och läroinstanser.

Utbildningschef Marja Hemmi (Perho Liiketalousopisto) och restauranägare Samuil Angelov (bl.a. Ravintola Muru) berättar om sitt fleråriga samarbete och hur det gynnar båda parter.

Video: Branschens bästa till toppositioner via samarbete mellan läroinstanser och företag

Skills-grenansvariga Markku Vengasaho har lärt sig mycket nytt genom sin post som grenansvarig. Markkus välfungerande företagssamarbete är även i central roll.

Video: En världsmästare i varande – Skills grenansvarigas lärandeprogression