Skip to main content

Skillsletter-nyhetsbrevet

Vi publicerar ett nyhetsbrev 5–6 gånger om året. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Beställ Skillsletter genom blankett

Senaste nyhetsbrev

2022

2021