Skip to main content

Yrkesskicklighetstävlingarna ger lämpliga utmaningar i studierna

Semifinalerna i Mästare, FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, har arrangerats på olika håll i Finland. Enligt en enkät upplever tävlingsdeltagarna att deras kunnande har ökat genom tävlingserfarenheten.

Taitaja-kysely 2021 Kilpailijat SV.png

Nya färdigheter, självförtroende, lärdomar för arbetslivet, nya vänner... Allt detta upplever de ungdomar som deltar i Mästare-tävlingen att de får genom att vara med i tävlingen. Mästare är en tävling riktad till ungdomar som studerar inom yrkesutbildningen, och den mäter yrkesskickligheten i det egna yrket. Över 90 % av dem som deltog i tävlingen år 2021 upplever att tävlingen hade utvecklat deras yrkesskicklighet, och 95 % rekommenderade att andra studerande inom yrkesutbildningen ska delta.

En av dem som deltog i tävlingen är Noora Salo från Perho Liiketalousopisto. Hon studerar för att bli merkonom och student. Noora segrade i grenen visuellt försäljningsarbete i Mästare-tävlingen 2021. Dessutom valdes hon till hela tävlingens bästa, nämligen Mästarnas Mästare.

–Tävlingarna utvecklade mitt eget kunnande inom visuellt försäljningsarbete. Dessutom lärde jag mig mycket om att överträffa mig själv och att tåla stress. Jag rekommenderar varmt att man deltar i tävlingen, för man vet aldrig vad det kan medföra för gott. Jag hade inte själv ens väntat mig en sådan framgång i tävlingen, säger Noora.

Finaldeltagarna detta år utses i semifinaler som hållits i början av februari. På grund av coronasituationen har semifinalerna arrangerats utspridda så att varje tävlande tävlar i sin egen läroanstalt. Bland de över 1400 semifinaldeltagarna uttas i varje gren åtta deltagare till finalen, och de tar mått av varandra i maj i Mästare-evenemanget i Björneborg. Namnen på dem som gått till finalen publiceras på Mästare-webbsidorna senast i mars.

Info om Mästare-evenemanget

Mästare, FM-tävlingarna i yrkesskicklighet för ungdomar arrangeras årligen. Finalevenemanget 2022 arrangeras i Björneborg 16–19.5. Arrangörsansvaret för evenemanget har tävlingens bakgrundsorganisation Skills Finland samt utbildningsanordnarna Länsirannikon Koulutus Oy WinNova och Sataedu. I tävlingen tävlar man i cirka 50 grenar som mäter yrkesskickligheten, och tre av dem är Mästare-Plus-grenar som är avsedda för studerande i behov av särskilt stöd. I semifinalerna i tävlingen deltog över 1400 ungdomar. Under evenemangsveckan anordnas dessutom seminarier och sidoprogram som stöder yrkesvalet. I den lekfulla Mästare9-tävlingen för högstadieelever arrangeras också finalen i samband med evenemanget.