Skip to main content

WorldSkills Shanghai flyttas till år 2022

På grund av den rådande coronapandemin har WorldSkills Shanghai 2021-tävlingen, som planerades äga rum hösten 2021, flyttats till september-november 2022.

I enlighet med WorldSkills extra generalförsamling den 3.11.2020 har det beslutats om ändringar i relation till arrangerandet av WorldSkills-tävlingar. Finland representerades av Finlands officiella delegat Seija Rasku och Finlands tekniska delegat Hannu Immonen.

Generalförsamlingens beslut

På grund av den rådande coronapandemin har WorldSkills Shanghai 2021-tävlingen, som planerades äga rum hösten 2021, flyttats till september-november 2022. Tävlingens exakta datum fastställs senare.

Generalförsamlingen beslöt om att höja tävlingens åldersgräns med ett år. Alla tävlare som med tanke på sin ålder kunnat delta i året 2021:s tävling, kan även delta i WorldSkills Shanghai 2022. Ändringen är inte permanent, utan gäller endast nästa WorldSkills-tävling.

Alla WorldSkills evenemang och deras arrangeringstidtabeller flyttas med cirka ett år framåt. I framtiden äger WorldSkills-tävlingar alltid rum under jämna år. Efter WorldSkills Shanghai 2022-tävlingen kommer WorldSkills Lyon 2024. Generalförsamlingar äger rum under mellanåren. Den nuvarande styrelsens mandatperiod förlängs med ett år.

Finlands lag sammansätts under hösten 2021

Det att WorldSkills Shanghai-tävlingen flyttas med ett år innebär att Skills Finlands preparationer inför tävlingen flyttas till hösten 2021.

Expertsökningen inleds under hösten 2021. De ansökningar som lämnats in denna höst tas automatiskt med vid sökningen nästa höst.

Grenledarna instrueras hålla kvaltävlingar under hösten 2021. Nya grenledare väljs i början av året 2021.

Vi meddelar om noggrannare datum efter att vi fått en konfirmation om tävlingsdatum och arrangeringstidtabellen för WorldSkills Shanghai-tävlingen.

Året 2021 är innovationernas år

Under året 2021 ordnas det inga stora internationella yrkesskicklighetstävlingar, utan året är innovationernas år. Vi deltar aktivt i utvecklandet av WorldSkills tävlingssystemet och kampanjer för främjandet av yrkesutbildningens dragningskraft.

I Finland fokuserar vi särskilt på att utveckla tävlings- och träningssystem. Vi hoppas att hela Finlands Skills-nätverk är med i detta utvecklingsarbete. Under året 2022 får vi igen sända ett finsk yrkeslandslag för att visa finsk yrkeskompetens år världen.

Tack för samarbetet och flexibiliteten i dessa osäkra och föränderliga tider! Tillsammans skapar vi världens bästa yrkeskunnande.

Mer information

Skills Finlands verksamhetsledare Eija Alhojärvi, 040 820 0126, eija.alhojarvi@skillsfinland.fi

Finlands tekniska delegat Hannu Immonen, 050 594 8260, hannu.immonen@turku.fi

WorldSkills Internationals meddelande