Skip to main content

WorldSkills-samfundets ställningstagande om situationen i Ukraina

WorldSkills International och WorldSkills Europe har beslutat om åtgärder i form av ett ställningstagande mot Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Skills Finland stöder dessa åtgärder.

WordSkills Europes åtgärder är följande:

  • Tävlingen EuroSkills 2023 ordnas inte i Ryssland i augusti 2023, utan tävlingen flyttas till ett annat av medlemsländerna i WorldSkills Europe.
  • Rysslands medlemskap i WorldSkills Europa avbryts omedelbart och organisationen kan inte delta i tävlingen EuroSkills 2023 eller andra EuroSkills-tävlingar som ordnas i framtiden och inte heller i andra projekt eller aktiviteter inom WorldSkills Europe.

WorldSkills Europes meddelande i sin helhet på organisationens webbplats.

WorldSkills Internationals åtgärder är följande:

  • Rysslands deltagande i tävlingen WorldSkills Shanghai 2022 ställs in.
  • Rysslands medlemskap i WorldSkills International avbryts och landet kan heller inte medverka i WorldSkills-tävlingar, organisationsprojekt eller andra aktiviteter utanför Ryssland.
  • Belarus deltagande i tävlingen WorldSkills Shanghai 2022 ställs in.
  • Belarus medlemskap i WorldSkills International avbryts och landet kan heller inte medverka i WorldSkills-tävlingar, organisationsprojekt eller andra aktiviteter utanför Ryssland.

WorldSkills Internationals meddelande i sin helhet på organisationens webbplats.

Som medlem i dessa organisationer stöder även Skills Finland åtgärderna. Vi hoppas på omedelbar fred i Ukraina och fördömer kriget. Men som WorldSkills säger i sitt yttrande vill vi konstatera att dessa åtgärder riktar sig mot den ryska regimen. Inte mot de flertalet ryska individer som under årens lopp har arbetat outtröttligt för WorldSkills verksamhet och yrkesutbildning.