Skip to main content

Vi söker semifinalarrangörer till Mästare2023

Vi söker nu semifinalarrangörer till Mästare2023 Esbo. Efter det gångna årets exceptionella, decentraliserade arrangemangssätt strävar vi åter efter att kunna arrangera Mästare2023-semifinalierna på det traditionella sättet så att de tävlande får tävla tillsammans.

autokorinkorjaus_2_1280px.jpg

Bilskadereparation i Mästare2022-tävlingen. Bild: Skills Finland / Antti Karpale.

Ansökan för semifinalarrangörer till Mästare2023-tävlingen är öppen 11.4.–6.5.2022. Ytterligare information om ansökan finns i bilagorna.

Mästare2023-ansökningsbrev för semifinal på finska (pdf)

Mästare2023-ansökningsblankett för semifinal på finska (xslx)

Semifinalerna är en betydande del av Mästare-tävlingen, och årligen deltar ca 1500 yrkesstuderande i semifinalerna. Att arrangera semifinaler är ett riktigt bra sätt att lyfta tävlingsverksamheten och höja yrkesutbildningens dragningskraft både i den egna läroanstalten och regionalt.

Efter det gångna årets avvikande arrangemang är målsättningen att återigen arrangera semifinalerna på det traditionella sättet där Mästare-semifinalerna arrangeras som ett regionalt och ståtligt evenemang. Förutom de tävlande, domarna och övriga grenfunktionärer kan man även bjuda in t.ex. regionala mediarepresentanter samt ungdomar som är intresserade av yrkesutbildning.

Mästare-final, FM-tävlingen i yrkesskicklighet, arrangeras i Esbo den 8.−11.5.2023. Semifinalerna arrangeras på olika yrkesläroanstalter runt om i Finland 30.1.−3.2.2023.

Mer information

Petri Hörkkö
Mästare-chef, Skills Finland
petri.horkko@skillsfinland.fi
050 523 9696

Thomas Vasenius,
tävlingsledare, Taitaja2023 Esbo
thomas.vasenius@omnia.fi
043 824 4169