Skip to main content

Vi ber om förslag på medlemmar till styrelsen för Skills Finland

Skills Finlands valutskott har inlett sin verksamhet. Valutskottets uppgift är att för föreningens ordinarie möte lägga fram förslag till nya styrelsemedlemmar eller styrelsemedlemmar som väljs i stället för dem som står i tur att avgå. För de medlemmar som väljs ur framställningen ska föreningens stadgar och styrelsens beslut om delningsriktlinjerna beaktas. Valutskottets medlemmar är Lauri Kurvonen (OAJ), Martti Majuri (HAMK), Kirsi Rasinaho (FFC) och Satu Ågren (AMKE), som är ordförande för valutskottet.

I Skills Finlands styrelse 2021 finns representanter för följande instanser:

 • Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry
 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Autoalan Keskusliitto AKL ry
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto
 • Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
 • Företagarna i Finland
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Oy
 • Industrifacket rf
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Mästare2020 Jyväskylä
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Mästare2022 Björneborg
 • OAO:n Ammatilliset Opettajat
 • Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Mästare2019 Joensuu
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 • undervisnings- och kulturministeriet
 • Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
 • Utbildningsstyrelsen

Styrelseledamöternas mandatperiod är tre år och i slutet av 2021 står följande personer från den nuvarande styrelsen i tur att avgå:

 • Anne Karppinen, Riveria, Mästare2019 Joensuu
 • Pirjo Kauhanen, Gradia, Mästare2020 Jyväskylä
 • Jukka Kosunen, Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry, Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf
 • Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto
 • Aino Pohjavirta, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Tuulikki Similä, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö
 • Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto AKL ry, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto                 

Valutskottet sätter ut de lediga styrelseplatserna till öppen ansökan.

Följande instanser kan föreslå sin egen kandidat för valutskottet: den instans som ska arrangera Mästare-tävlingarna, en förening som representerar anordnare av yrkesutbildning, en specialyrkesläroanstalt samt en studerandeorganisation, en arbetsgivarorganisation eller ett företag som är medlemmar i föreningen och inte har någon styrelseplats från och med ingången av 2022.

Valutskottet ber om förslag på nya styrelsemedlemmar per e-post till emmi-maria.husu@skillsfinland.fi senast den 20 augusti 2021 och gör en framställning till föreningens ordinarie möte den 29 september 2021.

Mer information

Satu Ågren
ordförande för valutskottet
satu.agren@amke.fi
040 772 3234