Skip to main content

Utnämningar: Direktör för WSOS-centret och tekniskt delegat för WSE har valts

Katri Pokkinen har valts till direktör för WorldSkills Occupational Standards, som inleder sin verksamhet i samband med Skills Finland i år. Vesa Iltola inleder sin verksamhet som tekniskt delegat för WorldSkills Europe i början av 2023.

Katri Pokkinen, som valts till direktör för WSOS-centret som utvecklar Pokkinen_Katri.jpgyrkesskicklighetsstandarderna, är bekant för många från olika uppgifter under årens lopp. Katri, som undervisar om hårbranschen i Careeria, inledde sin tävlingskarriär 1998 som tävlande i Mästare. Därefter har hon deltagit i många nationella och internationella tävlingar inom hårbranschen, bland annat WorldSkills 2001 Soul. Sedan dess har Katri varit både tränare och expert i WorldSkills-tävlingarna. Sedan 2017 har hon varit Skills Competition Manager med ansvar för organiseringen av hårdesigngrenen i WorldSkills-tävlingarna. Under sin karriär har Katri också deltagit i andra internationella projekt.

– Det är fantastiskt att få börja vid ett sådant internationellt center bland toppexperter. De internationella arbetsmönstren har alltid stått mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att inleda arbetet, säger Katri.

Katri inleder sitt arbete 1.4.2022. Emmi-Maria Husu arbetar som assistent vid WSOS-centret och delar sin arbetstid mellan Skills Finland och WSOS-centret.

WorldSkills Occupational Standards Development Center, det vill säga WSOS-centret, har i uppgift att utveckla tävlingsgrenarna i WorldSkills och deras krav på yrkesskicklighet. Centret erbjuder möjligheter till utveckling av yrkesutbildningen och helt nya samarbetsmöjligheter för utbildningsanordnare, representanter för arbetslivet och organisationer såväl nationellt som internationellt.

Finlands tekniska delegat i WorldSkills Europe byts 2023

Tapio Kattainen har varit tekniskt delegat (TD) i Skills Finland och för Finland i WorldSkills Europe sedan 2012. Skills Finlands tekniska delegat representerar Finland i tävlingskommittén. Ett tekniskt delegat ansvarar för att informationen och de tekniska dokumenten (till exempel tävlingsreglerna) förmedlas till experter och de tävlande. Tapio lämnar tjänsten efter detta år.

– Jag tackar min läroanstalt, Business College Helsinki, för möjligheten att representera Finland som tekniskt delegat för WorldSkills Europe. Under tävlingsresorna har det hänt både det ena och det andra. Allt har utretts och de finländska tävlandenas och experternas verksamhet och framgång har medfört mycket glädje. Tiden går och det här året är ett bra tillfälle att överföra arbetet som tekniskt delegat till Vesas starka axlar, säger Tapio.

Iltola_Vesa.jpgVesa Iltola har valts till tekniskt delegat från och med 1.1.2023. Vesa förbereder sig för uppgiften genom att arbeta som assistent till årets tekniska delegat (TDA).

Vesa har en lång karriär bakom sig med både nationella och internationella uppdrag. Han har arbetat som tränare och expert inom den grafiska branschen sedan 2008. Vesa är också representantmedlem i WorldSkills Experts Faculty. Expert Faculty-representanterna arbetar i nära samarbete med WorldSkills International för att utvidga denna verksamhet och skapa positiva effekter på tävlingsutvecklingen runt om i världen. Från och med början av 2022 är Vesa projektchef för Gradias och JAMK:s projekt, som ordnar expertutbildning i samarbete med Skills Finland.

– Jag är mycket entusiastisk över denna möjlighet och samtidigt tacksam för att jag har uppmuntrats till det här. Det är fint att Gradia som arbetsgivare stöder och gör det möjligt att delta i den här verksamheten. Samtidigt vill jag tacka Tapio Kattainen för mentorskapet och all möjlig hjälp under årens lopp, både i nationella och internationella uppdrag. Förhoppningsvis kan jag leva upp till Tapios stora kompetens och vara värdig den krävande uppgiften. Jag förväntar mig att uppgiften ger mig mycket nytt kunnande som jag kan utnyttja till förmån för tävlingsverksamheten i yrkesskicklighet, berättar Vesa.

Mera information

Maria Ekroth
verksamhetsledare
maria.ekroth@skillsfinland.fi
040 707 9114