Skip to main content

Teija Ripattila till ordförande för WorldSkills Europe

Ansvarig mästartränare för Skills Finland Teija Ripattila är ordförande för WorldSkills Europe fram till organisationens generalförsamling som ordnas i juni 2022. Den viktigaste uppgiften för Ripattila under ordförandeskapet är att reformera WSE:s förvaltning.

ripattila_teija_0144_300px.jpgVid generalförsamlingen i juni 2021 beslutade man att minska antalet medlemmar i WSE:s styrelse från sju till fem. Till ny styrelsemedlem valdes Ben Blackledge, som arbetar på WorldSkills UK. Dessutom beslöt man om en period från tävlingen EuroSkills Graz 2021 till generalförsamlingen i juni 2022. Under perioden planeras förslag till reformen av organisationens förvaltning.

Mandatperioderna för tre WSE-styrelsemedlemmar, Dita Traidas, Francis Hourant och Stefan Praschl, upphör efter WorldSkills Graz. Styrelsen består fr.o.m. 26.9 av Terry Cooke, Teija Ripattila, Guillaume Suteau, Patrik Svensson och Ben Blackledge. Styrelsen valde Ripattila som ordförande.

Den nya styrelsen kommer att rådfråga WSE:s medlemsländer i stor utsträckning och förbereda förslag till beslut om reformeringen av organisationens förvaltning för generalförsamlingen i juni 2022.

Mer information

Teija Ripattila
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi