Tredu från Tammerforsregionen vann företagartävlingen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu har utvecklat en elektronisk anslagstavla, duuniin.tredu.fi, för att lösa problem i relation till kompetensglapp. Modellen belönades som bästa deltagare i företagartävlingen.

Tredu har vunnit företagartävlingen, vars tema var kommunikation till små och medelstora företag och deras företagare. I tävlingen söktes denna gång Finlands bästa kommunikationsinnovation inom yrkesutbildningen.

Den elektroniska anslagstavlan som Tredu utvecklat valdes till tävlingens bästa. Den slår ihop företag som erbjuder arbetsplatser och platser för inlärning i arbetet med studerande som söker jobb inom sin bransch eller allmänt möjligheter att knega ihop extra inkomst. Tjänsten är lättanvänd för företag och kostnadsfri. De studerande å andra sidan kan gå igenom de olika platserna enkelt med vilken smart enhet som helst, utan att behöva en särskild app eller skapa en användare.

Tävlingen organiseras årligen av Företagarna i Finland rf och Skills Finland rf. Detta år var temat kommunikation. Målet var att ta fram kommunikationsmodeller och metoder, som skulle hjälpa med att beskriva de tjänster yrkesutbildningen erbjuder till företagare och företag. De kunde vara redan provade i praktiken, eller existera i idéskedet.

Den vinnande modellen valdes av en tävlingsjury, i vilken Företagarna i Finland rf och Skills Finland rf var representerade.

Mera information

Bekanta dig med det vinnande arbetet på Företagarna i Finlands webbsida, på finska

Duuniin.tredu.fi

sakkunnig för utbildningsärenden Marja Vartiainen
Företagarna i Finland, 044 985 5005, marja.vartiainen@yrittajat.fi