Mästare2021-semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter

På grund av den försämrade Coronasituationen och de regionala begränsningarna har ett beslut fattats om att semifinalerna i Mästare2021 ska genomföras på ett nytt sätt. De studerande deltar i semifinalerna i den egna läroanstaltens utrymmen, vilket betyder att de inte behöver resa utanför den egna studieorten. Anmälningstiden för semifinalerna avslutas fredagen den 30.10.2020.

Läroanstalterna ska förbereda sig på att arrangera semifinaler för sina egna tävlande under 1.–5.2.2021. För arrangemanget betalas 100 euro / tävlande. Skolning kommer att ordnas för alla som deltar i genomförandet av semifinaler.

Den nya modellen för genomförandet av semifinalerna kommer att behandlas under styrgruppsdagen den 5.11.2020. Följ uppdateringen på Mästares och Skills Finlands webbplatser.

Coronapandemin har fört med sig många nya verksamhetssätt för yrkesutbildningen, och även Mästare påverkas i hög grad av den nya situationen. Vi hoppas på förståelse, mod och vilja att tillsammans genomföra Mästare-tävlingen på ett nytt sätt. Vi på Skills Finland och Mästare stöder er på alla tänkbara sätt. Vi vill även i framtiden kunna erbjuda ungdomar möjligheten till att visa sitt kunnande i samband med Mästare-evenemanget.

Gällande finalen i maj så är vi också förberedda på specialarrangemang genom vilka vi kan garantera de tävlandes hälsa och säkerhet.

Tilläggsinfo

Mästare-chef Petri Hörkkö, 050 523 9696, petri.horkko@skillsfinland.fi

Mästare2021-tävlingsledare Sauli Jaara, 040 033 0587, sauli.jaara@osao.fi

Mästare2021-evenemangets webbsidor

Anmälning, information och anvisningar (pdf)