Höstens ansökningsperioder

Uppdatering 9.11.2020: WorldSkills Shanghai 2021-tävlingen har i enlighet med WorldSkills beslut flyttats med ett år, till hösten 2022. I och med beslutet flyttas även Skills Finlands preparationer och lagsammansättning med ett år. Läs mera om WorldSkills beslut och dess inverkningar. Grenledaransökningarna öppnas under året 2021.

Coronavirussituationen innebär att en stor del av höstens evenemang sker virtuellt, och Skills Finlands kontor arbetar huvudsakligen på distans. Vi följer noggrant situationer och förbereder vår verksamhet inför möjliga ändringar. I fråga om förberedelser inför kommande yrkesskicklighetstävlingar fortsätter hösten normalt.

Vi meddelar om varje ansökningsmåls detaljer via en nyhet på våra hemsidor.

WorldSkills Shanghai 2021-tävlingens experter söks 24.8–14.9.2020. Finland är registrerad att delta i 37 olika grenar, ifall en expert och tävlare finns för grenen. Experterna väljs på basis av en ansökan som görs av hens stödorganisation.

Tävlarkvalen inför WorldSkills Shanghai 2021-tävlingen organiseras under hösten. Grenledarna ansvarar för var sin grens tävlarkval. Till följd av coronavirussituationen siktar vi på att tävlarkvalen organiseras på distans om möjligt. Tävlarvalen fastställs senast den 27.11.2020.

Mästare2021-semifinalernas anmälningsperiod är 5.–30.2020. Läroanstalterna anmälare studerande till Mästare-semifinalerna.

Från och med november söks det nya grenledare för tidsperioden 2021–2023. Grenledare väljs till varje gren som Finland tar del av i EuroSkills och WorldSkills. Grenledaren koordinerar sin grens internationella verksamhet och ansvarar bland annat för tävlarkvalen till de internationella yrkesskicklighetstävlingarna. Grenledarna väljs på basis av ansökan som lämnas in av expertens stödorganisation.