Skip to main content

Finland drar in sitt deltagande i EuroSkills Graz 2020 -tävlingen

Skills Finlands styrelse har, vid styrelsemötet den 9 september 2020, fattat beslutet att Finland drar in sitt deltagande i EuroSkills Graz 2020-tävlingen. Beslutet grundar sig på en bedömning, att tävlingen inte går att organisera i januari på sådant vis att tävlarnas och experternas hälsa och säkerhet går att garantera i och med det pågående coronavirusläget. I och med utredningen har man hört utbildningsanordnare som var med i sändandet av tävlare eller experter.

Skills Finland agerar ansvarsfullt i planerandet av tävlingar och deltagande i dem. Vi följer noggrant med coronapandemins utveckling och myndigheternas instruktioner. Tillsammans med OSAO och andra läroanstalter som är med i organiserandet av Mästare2021 Uleåborg-evenemanget, planerar vi evenemanget på sådant vis att det går att verkställa ansvarsfullt och säkert. Vi förbereder oss inför WorldSkills Shanghai 2021-tävlingen i enlighet med tidtabellerna, men det slutliga beslutet om lagets deltagande görs endast ifall det är, och med sådana villkor, riskfritt.

WorldSkills Europe och EuroSkills Graz meddelade den 7.10.2020 att tävlingen inte äger rum över huvudtaget i januari 2021 till följd av det accelererande coronavirusläget.

Mer information

   Eija Alhojärvi
verksamhetsledare
040 8200126
eija.alhojarvi@skillsfinland.fi