Skip to main content

Slutrapporten för Mästare2021 Uleåborg har publicerats

Finland var ett av de få länder som trots coronapandemin arrangerade nationella yrkesskicklighetstävlingar år 2021. Åtta utbildningsanordnare i Norra Finland förenade sina krafter för att kunna genomföra evenemanget under ledning av Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Det utmanande året förde med sig mycket som var bra och erfarenheter av att lyckas

Under det händelserika Mästare-året kom flexibilitet, uthållighet och strävan mot samma mål att framstå som hörnstenar i arbetet. Det goda samarbetet mellan arrangörerna syntes i slutresultatet. Finalen i maj genomfördes som ett imponerande, professionellt arrangerat evenemang på 13 olika orter runtom i Finland.

Evenemangets beskyddare, undervisningsminister Li Andersson har konstaterat: ”Trots corona genomfördes Mästare-tävlingarna 2021 med specialarrangemang. Det här var ett starkt budskap om yrkesutbildningens förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden så att man ändå bibehåller funktionsförmågan. De som genomförde Mästare2021 har all orsak att vara stolta över sina prestationer.”

Videoresumé och slutrapport om Mästare2021-året

Mästare-evenemanget genomfördes nu första gången virtuellt och evenemangets olika skeden bandades intensivt under årets lopp från dess öppning ända till finalen i maj månad. Materialet har sammanställts till en videoresumé, som än en gång för in oss i stämningarna under Mästare2021-evenemanget Uleåborg.

Slutrapporten presenterar mera omfattande om projektets olika skeden och evenemangets resultat med åtföljande bilder.

Slutrapporten för Mästare2021-evenemanget (på finska)

Mästare2021-evenemanget i Uleåborg arrangerades av Koulutuskuntayhtymä OSAO tillsammans med Ammattiopisto Lappia, Ammattiopisto Luovi, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun Palvelualan Opisto samt Suomen Diakoniaopisto. Dessutom deltog flera hundra samarbetspartners.

Bakgrundsorganisation för Mästare-evenemanget är Skills Finland rf, som koordinerar verksamheten med yrkesskicklighetstävlingar i Finland och skickar landslag till internationella tävlingar.