Skip to main content

Semifinalerna i Mästare2022 genomförs utspridda i de tävlandes egna läroanstalter

Semifinalerna i Mästare2022 genomförs i alla grenar utspridda i de tävlandes egna läroanstalter. Det sker veckorna 5-7 enligt situationen för grenen.

Taitaja2022_tarjoilija_1500x1001.jpg

Förändringarna i tidtabellerna för de grenvisa semifinalerna meddelas till deltagarna från grenens sida samt uppdateras på Mästare2022-grensidorna så fort som möjligt.

Coronaläget som snabbt försvagats och försämrats har medfört att det blivit osäkert om Mästare20022-semifinalerna skulle kunna genomföras enligt den ursprungliga planen. Av den anledningen har de grenansvariga, semifinalkoordinatorerna och tävlingsledningen i  Mästare2022 samt Skills Finland utrett alternativa sätt att genomföra semifinalerna. Beslutet om att genomföra semifinalerna utspridda i de tävlandes egna läroanstalter bygger på den ovannämnda utredningen. Med dessa åtgärdsförändringar kan vi arrangera semifinalerna och på det sättet säkerställa att  Mästare2022-finaltävlingarna kan genomföras i maj 2022.

Mer info

Petri Hörkkö
Mästare-chef, Skills Finland
petri.horkko@skillsfinland.fi
050 523 9696

Tuomas Mäki-Ontto
tävlingschef, Mästare2022 Björneborg
tuomas.maki-ontto@sataedu.fi
040 199 4401