Skip to main content

Landslaget på väg mot tävlingen WorldSkills Shanghai 2022

Finlands landslag i yrkesskicklighet fortsätter sin träning inför Yrkes-VM.

suomenliput_1280px.jpg

Finlands landslag till tävlingen WorldSkills Shanghai 2022 valdes förra hösten. De tävlande gallrades in i laget genom kvaltävlingar anordnade av grencheferna och experterna valdes utifrån ansökningar.

WorldSkills-tävlingen som ordnas i Shanghai var ursprungligen planerad att ordnas redan 2021. På grund av den globala coronapandemin flyttades tävlingen dock ett år framåt, till oktober 2022.

På grund av den ovisshet som orsakats av coronasituationen övervägdes också Finlands deltagande i tävlingen. Skills Finlands styrelse diskuterade ännu Finlands deltagande vid sitt möte 17.3.2022 och beslutade att laget åker till tävlingen. I beslutet hördes laget, utbildningsanordnarna som fungerar som stödorganisationer, WorldSkills International och tävlingsarrangören.

Evenemanget WorldSkills Shanghai 2022 ordnas i Kina 12.-17.10.2022. Tävlingen ordnas med särskilda coronasäkerhetsåtgärder. Laget lever i Shanghai i en så kallad bubbla, där kontakt med omvärlden är begränsad. Även delegationen från Finland är mindre än vanligt och man kan heller inte resa till Kina som en så kallad tävlingsturist. Det är fortfarande oklart om den lokala allmänheten kommer att delta i evenemanget.

De tävlande och experterna samlas för första gången för ett gemensamt landslagsläger 30.3.2022. Det första lägret ordnas på distans, men i april samlas man redan ansikte mot ansikte i Helsingfors.

Landslagsläger ordnas sammanlagt åtta gånger innan tävlingen som ordnas i oktober, både på distans och ansikte mot ansikte. På landslagslägren får laget viktig information om att delta i tävlingen och medlemmarna får även bekanta sig med varandra och förbereda sig som ett team. Ett av lägren ordnas som del av evenemanget Mästare2022, där hela laget deltar för att utöka sin tävlingserfarenhet före WorldSkills-tävlingen.

Den egentliga grenspecifika träningen sker i respektive träningsgrupp, där den tävlande och experten som fungerar som domare liksom grenchefen och tränarna ingår.

Landslaget skickas iväg vid ett officiellt tillfälle i september och belönas i november i en prisutdelning under ledning av undervisningsministern.

Vi informerar om landslagets resa på Skills Finlands webbplats och i sociala medier under tävlingens gång. Förutom Skills Finlands sociala medier kan laget även följas på yrkeslandslagets officiella Facebook-sida Suomen ammattitaitomaajoukkue Team Finland.

Yrkesskicklighetslandslaget presenteras på landslagets webbplats på finska. På webbplatsen presenteras alla Finlands tävlande och grenarna Finland deltar i.

Mer information

Teija Ripattila
Lagledaren 2022
teija.ripattila@skillsfinland.fi

De finska tävlanden 2022 (pdf)

De finska experter 2022 (pdf)