Sök till semifinalarrangör för Mästare2021

Ansökningstiden för att agera som semifinalarrangör för Mästare2021 är öppen 14.4.–8.5.2020. Mera information finns i bilagorna.

Mästare2021-ansökningsbrev för semifinal (pdf), på finska
Mästare2021-ansökningsblankett för semifinal (xslx), på finska

Semifinalerna är en betydelsefull del av Mästare-tävlingen, och i dem deltar årligen ca. 1 500 yrkesstuderande. Att arrangera en semifinal är ett bra sätt att öka tävlingsverksamhetens och yrkesutbildningens attraktionskraft i både den egna läroanstalten och regionen.

Yrkes-FM Mästare ordnas i Uleåborg 18.–20.5.2021. Semifinalerna kommer att äga rum vid läroanstalter i olika delar av Finland 1.–5.2.2021.