Skip to main content

EuroSkills Graz 2021 ordnas under undantagsförhållanden i den rådande coronapandemin

Det har skett ändringar i de ursprungliga planerna för EuroSkills-tävlingen i Graz, Österrike, som ordnas i slutet av september. Finlands lag deltar inte i tävlingen.

ES2021_Graz_1200px.jpg

EuroSkills Graz 2021-tävlingen ordnas i Österrike den 22–26 september 2021. Tidpunkten för tävlingen, som ursprungligen hade planerats till september 2020, har ändrats två gånger; först flyttades den till januari och sedan till september 2021. I tävlingen deltar 310 tävlande från 19 av WordSkills Europes medlemsländer. Flera länder har dragit in sitt deltagande i tävlingen på grund av den osäkra situationen. Österrike strävar dock efter att ordna evenemanget på ett så säkert sätt som möjligt med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningarna från myndigheterna. Också av besökarna krävs att de registrerar sig på förhand och endast en viss mängd publik kan komma på plats åt gången.

Under sitt möte den 9 september 2020 beslutade Skills Finlands styrelse att Finland inte deltar i tävlingen. Vid utarbetandet av beslutet rådfrågades utbildningsanordnarna som var i färd med att skicka tävlande och experter till tävlingen. Beslutet gäller fortfarande och i EuroSkills 2021-tävlingen deltar inga tävlande eller experter från Finland.

Även om landslaget inte reser deltar ändå några finländare i evenemanget i Graz. Dessa personer representerar alltså inte landslaget eller Skills Finland, utan är utsända av sina bakgrundsorganisationer.

  • Skills Finlands mästarträningschef Teija Ripattila deltar i egenskap av styrelsemedlem i WorldSkills Europe (WSE). Teija är styrelsemedlem sedan 2014 och perioden fortsätter fram till generalförsamlingen nästa juni.
  • Skills Finlands kansliföreståndare Maria Atzmon deltar som anställd vid WorldSkills Europes sekretariat. Hon gör regelbundet deltidsarbete vid WSE.
  • WSE har bjudit in Tommi Backman att vara huvudexpert i uppvisningsgrenen Industrial Mechanics, eftersom han är huvudexpert i grenen i WorldSkills Shanghai 2022-tävlingen på hösten. Tommi ska representera sin arbetsgivare Koulutuskeskus Salpaus.
  • Tapio Kattainen och Margit Tennosaar är inbjudna av WSE att fungera som Skill Advisors i tävlingen och de representerar sin arbetsgivare Business College Helsinki.

Man kan följa tävlingsevenemangen via webben på adressen euroskills2021.com och på sociala medier med hashtaggarna #euroskills2021 och #weareskills.