Skip to main content

Eija Alhojärvi tackar

Skills Finlands långvariga verksamhetsledare Eija Alhojärvi går i pension efter en framgångsrik Skills-karriär.

Min arton år långa karriär vid Skills Finland närmar sig sitt slut. Under dessa år har vi arrangerat det lyckade evenemanget WorldSkills Helsinki 2005, varit aktiva med och grundat organisationen WorldSkills Europe och tävlingen EuroSkills, anslutit oss till verksamheten Abilympics och byggt upp Mästare som ett verkligt stort evenemang inom yrkesutbildningen. Under dessa år har det också funnits otaliga minnesvärda stunder och möten.

Den ovillkorliga styrkan i den finländska tävlingsverksamheten inom yrkesskicklighet är dess koppling till och utveckling av yrkesutbildningen. Målet är inte bara att öka yrkesutbildningens dragningskraft, utan också att förbättra dess kvalitet. Vår styrka är också samarbete. Skills Finland är ett verkligt samarbetsforum för alla de aktörer och personer som är intresserade av att utveckla yrkesutbildningen och förbättra sin egen kompetens.

Under coronatiden har Skills-verksamheten också visat sin flexibilitet. När verksamhetsmiljön förändras kan verksamheten flexibelt anpassas så att de gemensamma målen kan nås även under förändrade förhållanden. Jag är mycket stolt över att vi i motsats till många andra länder inte har tvingats ställa in årets Mästare-semifinaler. Utvecklingen av nya verksamhetssätt och ett flexibelt genomförande vittnar naturligtvis också om den höga yrkesskicklighet och fördomsfrihet som nätverkets medlemmar har.

Jag hoppas att Skills-verksamheten även i fortsättningen modigt tar itu med nya utmaningar, skapar nytt och öppet beaktar alla enorma möjligheter för verksamheten. Jag hoppas också att verksamheten bibehåller ömsesidig uppmuntran, förmågan att lära sig av varandra, glädje och en positiv attityd. Det gör vår verksamhet meningsfull och givande, samt ger resultat. Jag hoppas också att nya organisationer och nya aktörer med nya tankar och önskemål välkomnas med öppna armar. Att utmana sig själv är en förutsättning för utveckling och lärande.

Jag vill tacka er alla som jag har haft nöjet att arbeta med under mina år vid Skills. Tack vare er har jag alltid upplevt mitt arbete som meningsfullt och inspirerande. Det har varit lätt att uppleva arbetsglädje. Tack.

Eija Alhojärvi

 

Videon nedan innehåller bilder av minnen från Eijas karriär vid Skills Finland.