Skip to main content

Det nya numret av tidningen Mitt yrke har utkommit

Mitt yrke presenterar erfarenheter och information om yrkesutbildning för högstadieelever som funderar på sina egna karriärval.

Tidningen Mitt yrke, som publicerades i augusti 2021, innehåller ungas studieberättelser, praktisk information om studier samt en lista över alla yrkesexamina. Den tryckta tidningen skickas under augusti till alla högstadier och yrkesläroanstalter i Finland. Julkaisut_Mittyrke_2021.jpg

Bekanta dig också med webbtjänsten Mitt yrke, där man berättar om de möjligheter som yrkesutbildningen erbjuder samt presenterar alla yrkesinriktade grundexamina och yrken. På webbplatsen som publicerats på finska och svenska finns också många karriärberättelser och inspiration som hjälper dig att välja utbildning.

Mitt yrke är undervisnings- och kulturministeriets och Skills Finlands projekt, vars syfte är att öka yrkesutbildningens dragningskraft. Kommunikationsåtgärderna för yrkeskunniga är riktade särskilt till unga som funderar på sina egna utbildningsval samt till elevhandledare som stöd för handledningen.