Skip to main content

Corona-tiden förde med sig en ny typ av Mästare-yrkesskicklighetstävlingar

Coronapandemin ändrade anordnandet av Mästare-evenemanget. Semifinalerna arrangerades decentraliserat och även finalen i maj kommer att arrangeras på ett nytt sätt.

Under den gångna veckan har Mästare-semifinalerna arrangerats runt om på yrkesläroanstalterna i Finland. Till semifinalerna anmälde sig 1520 yrkesstuderande, och dessa genomförde sina semifinaluppgifter i den egna läroanstalten. De bästa får fortsätta tävla i finalen som arrangeras i maj. Semifinalresultaten publiceras på Mästare2021-webbplatsen vartefter bedömningen blir färdig.

– Trots Corona så utstrålades kunskap under semifinalerna. Miljöerna och förutsättningarna varierade mycket inom grenarna, men vid alla yrkesläroanstalter gjorde man sitt bästa med arrangemanget. De tävlande var motiverade och arrangörerna hade helt klart tillgodosett jämställheten, bedömer Sauli Jaara, tävlingsledare för Mästare2021.

Man kan delta online i evenemanget Mästare2021 Uleåborg

På grund av Coronapandemin kommer Mästare2021-evenemanget i Uleåborg att arrangeras på ett nytt sätt den 18–20.5.2021. Istället för ett enda stort öppet publikevenemang kommer tävlingsgrenarna att spridas ut och arrangeras decentraliserat vid yrkesläroanstalterna i Norra Finland. Publiken kan följa tävlingarna virtuellt, både i Finland och utomlands.

Mästare är det största evenemanget inom yrkesutbildningen i Finland, där deltagarna tävlar om FM-medaljer i yrkesskicklighet. Antalet tävlingsgrenar är 46, varav tre stycken är MästarePLUS-grenar, för studerande i behov av särskilt stöd. Även högstadierna deltar i Mästare9-tävlingen, som i år kommer att genomföras som ett virtuellt spel. På programmet finns också yrkesutbildningens storseminarium, ett internationellt seminarium samt annat sidoprogram.

Som arrangörer för Mästare2021-evenemanget i Uleåborg står Koulutuskuntayhtymä OSAO tillsammans med Ammattiopisto Lappia, Ammattiopisto Luovi, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun palvelualan Opisto samt Suomen Diakoniaopisto. Dessutom deltar en mängd andra samarbetspartners i arrangemanget. Som evenemangets bakgrundsorganisation står Skills Finland rf.

Mer information

Mästare2021-evenemangets webbsidorna

Mästare2021 Uleåborg -tävlingsledare, Sauli Jaara, sauli.jaara@osao.fi, 040 033 0587

Mästare-chef Petri Hörkkö, petri.horkko@skillsfinland.fi, 050 523 9696

På frågor gällande specifika grenar svarar de grenansvarige. Kontaktuppgifter finns på Mästare2021-grensidorna.