Anmälningstiden till semifinalerna i Mästare2021 har förlängts till den 13.11.

Anmälningstiden till semifinalerna i Mästare2021 har förlängts till och med den 13 november 2020 kl. 16.00. Under oktober anmälde sig närmare 1 400 studerande till semifinalerna.

I listorna nedan har det samlats in de tävlande som anmälts till semifinalerna inom den egentliga anmälningstiden. Den slutliga listan publiceras när den förlängda anmälningstiden löpt ut.

Antal anmälda till Mästare2021-semifinalerna enligt gren (pdf), på finska, uppdaterad 5.11.2020
Antal anmälda till Mästare2021-semifinalerna per stödorganisation enligt gren (pdf), på finska, uppdaterad 5.11.2020

En ny typ av semifinaler

På grund av Coronapandemin kommer semifinalerna i Mästare2021 att arrangeras vid de tävlandes egna läroanstalter i början av februari 2021. Semifinalarrangörerna får färdiga tävlingsuppgifter och bedömningsanvisningar. Grundprincipen är att arrangemangen kring semifinalerna inte ska kräva några extra resurser, utan dessa ska ske t.ex. i samband med den vanliga undervisningen.

Vi kommer att per gren vara i kontakt med följeslagande lärare gällande arrangemanget kring semifinalerna. Vi kommer att arrangera grenvisa skolningstillfällen för alla semifinalarrangörer och bedömare i mitten av januari.

Anmälningsavgiften är den samma

Den nya semifinalmodellen påverkar inte anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften till Mästare är 240 e / deltagare, vilket berättigar till deltagande i semifinal och final. Åt semifinalarrangörerna betalas 100 e / tävlande.

46 tävlingsgrenar

Studerande inom yrkesutbildning som fyller 21 år under tävlingsåret eller är yngre kan delta i Mästare. I Mästare2021 finns 46 tävlingsgrenar, varav tre grenar är MästarePLUS. Det finns fem grenar utan åldersgräns: anläggning av grönområde, floristik, infrabyggande, rengöringsservice och möbelsnickare. De som deltar i de grenar som saknar åldersgräns ska vara studerande för en yrkesinriktad grundexamen vid en yrkesläroanstalt. Det finns ingen åldersgräns i MästarePLUS-grenarna och i dessa grenar kan studerande för vilka det gjorts ett beslut om särskilt stöd delta. Vid anmälningsskedet då en studerande anmäls till semifinalen bör han/hon vara inskriven som studerande vid en yrkesläroanstalt, men det är ok att bli utexaminerad innan semifinalen arrangeras.

Mästare2021 FM-finalen går av stapeln den 18.–20.5.2021 i Uleåborg. Gällande finalen så är vi förberedda på specialarrangemang genom vilka vi kan garantera de tävlandes hälsa och säkerhet också under rådande Coronapandemi.

Tilläggsinfo

Mästare-chef Petri Hörkkö, 050 523 9696, petri.horkko@skillsfinland.fi

Mästare2021 Uleåborg -tävlingsledare Sauli Jaara, 040 033 0587, sauli.jaara@osao.fi

På frågor gällande de enskilda grenarna svarar de grenansvariga. Kontaktuppgifter hittas på Mästare webben.