Skip to main content

Anmälan till Mästare2022-semifinalerna

Anmälningstiden till Mästare2022 semifinalerna är den 4–29.10.2021. Antal tävlingsgrenar är 45 varav tre är MästarePLUS grenar.

Semifinaalimainos_web_1200x6282-1500x785.jpg

Uppdaterad 15.10.2021

Alla yrkesstuderande som under tävlingsåret fyller högst 21 år kan delta i Mästaretävlingen. Grenar utan åldersgräns är CAD-planering, floristik, rengöringsservice, välfärdsteknologi, anläggning av grönområde, billackering, möbelsnickare och alla MästarePLUS-grenar. I MästarePLUS-grenarna kan studerande med beslut om att de har behov av särskilt stöd delta.

Lagledaren anmäler läroanstaltens alla tävlande på samma blankett till Skills Finland. Anvisningar och blanketter skickas till lagledaren per e-post senast den 29.10.2021. Anmälan är bindande och förutsätter deltagande i semifinalen.

Semifinalerna arrangeras vid läroanstalter runt om i Finland 31.1–4.2.2022. Mästare2022 finalen arrangeras i Björneborg 16–19.5.2022.

Efter undantagsarrangemanget i samband med Mästare2021 i Uleåborg strävar vi nu efter att återgå till det traditionella sättet att arrangera tävlingen. Vi strävar även efter att arrangera semifinalerna som regionala och synliga evenemang. Vi följer dock pandemiläget samt myndigheternas anvisningar och är beredda att ändra våra planer vid behov.

Mer info

Mer info om anmälan: Mästare-chef Petri Hörkkö, petri.horkko@skillsfinland.fi, 050 523 9696.

Mer info om Mästare2022-evenemanget: Mästare2022-tävlingschef Tuomas Mäki-Ontto, tuomas.maki-ontto@sataedu.fi, 040 199 4401.

Mästare2022-evenemangets webbplats

Anmälningsanvisningar (pdf)

Preliminära semifinalarrangörer (pdf)