Skip to main content

Anmälan som tävlande och domare till tävlingen International Abilympics Moscow 2022

På grund av coronapandemin flyttades tävlingen International Abilympics Moscow fram med ett år till maj 2022. På grund av den nya tidtabellen sätter vi samman Finlands landslag på nytt i tävlingen. Anmälan till laget upphör 29.6.2021.

IA_2016.jpg

Senast tävlingen hölls 2016 i Bordeaux i Frankrike. Foto: Kai Tirkkonen / Skills Finland.

Den globala yrkesskicklighetstävlingen International Abilympics för personer i behov av särskilt stöd och personer med funktionsnedsättning ordnas 23–29.5.2022 i Moskva, Ryssland. Ursprungligen hade man planerat att tävlingen skulle ordnas i maj 2021. På grund av den nya tidtabellen väljer Finlands ut ett lag på nytt, eftersom flera tävlande redan tagit sin examen eller eftersom deltagandet inte längre är aktuellt för dem.

Finland kan anmäla högst två (2) tävlande och en (1) domare till varje gren. Tävlandens behov av särskilt stöd ska kunna verifieras. Enligt Skills Finlands praxis skickas en stödperson från Finland som stöd för den tävlanden. Stödpersonen kan vara till exempel en tränare eller en lärare inom branschen som är domare i tävlingen. Domaren kan komma från en annan läroanstalt än den tävlande. Om det i någon gren i Finland finns fler än två (2) intresserade tävlande kan tävlanden väljas ut via uttagningar.

Skills Finland ska före utgången av juni meddela tävlingsarrangören vilka grenar Finland deltar i. I detta skede av anmälningen behöver tävlingsdeltagarens eller domarens namn ännu inte anges, utan uppgifterna bekräftas senare.

Lista över grenar i tävlingen International Abilympics Moscow 2022 (pdf)
Grenbeskrivningar (Dropbox)

Laget och stödteamet utses av Skills Finland. De slutliga domarvalen görs av tävlingsarrangören. Den utsändande instansen ansvarar för tävlandenas, domarnas och stödpersonernas kostnader.

Anmälan ska göras senast tisdagen den 29 juni 2021 per e-post på adressen emmi-maria.husu@skillsfinland.fi.

Närmare information

Matti Kauppinen
Abilympics-koordinator
matti.kauppinen@luovi.fi
040 319 3188