Skip to main content

MEDDELANDE: EU kallade unga toppexperter till Bryssel – "En once in a lifetime-upplevelse"

Två finländska guldmedaljörer, Saga Naumanen och Linn Ahlskog, blev inbjudna av kommissionen att delta som gäster på Meet the Champions of Excellence-evenemanget.

01 Linn Ahlskog ja Saga Naumanen AK.jpg

Europeiska kommissionen bjöd in 40 unga europeiska toppexperter till Bryssel. Meet the Champions of Excellence-evenemanget samlade europeiska guldmedaljörer från tidigare WorldSkills-, EuroSkills- och Abilympics-tävlingar, tjänstemän från EU-kommissionen och studerande inom yrkesutbildningen från hela Europa. Syftet med evenemanget var att lyfta fram möjligheterna som yrkesutbildningen ger och inspirera unga att hitta sin egen väg.

Från Finland var förra årets guldmedaljörer från de internationella yrkesskicklighetstävlingarna, Saga Naumanen och Linn Ahlskog, inbjudna till evenemanget. Saga som studerar till mediaproducent vid yrkesinstitutet Luovi, vann guld i Character Design på Abilympics. Linn som utexaminerats från Yrkesakademin i Österbotten, vann guld i kategorin för närvårdare vid EuroSkills-tävlingen. Efter att ha utexaminerats till närvårdare har Linn studerat vidare för att bli sjukskötare.

Att vara annorlunda är en superkraft

03 Saga Naumanen paneelissa EESC.jpg

Saga Naumanen deltog i en diskussionspanel med framstående talare, bland andra Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala, Oliver Röpke, ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) och verksamhetsledaren för WorldSkills Europe, Laurence Gates. I panelen berättade Saga om sin tävlingsupplevelse och hur den har påverkat hennes liv.

"Tävlandet gav mig självförtroende och nya yrkeskunskaper. Jag lärde mig också interaktions- och kommunikationsfärdigheter samt förbättrade min engelska", berättade Saga.

Saga deltog i Abilympics-tävlingen förra våren, en yrkestävling för yrkeskunniga med särskilda behov.

"Att vara speciell är som en superkraft för mig, den hjälper mig t.ex. att fokusera på saker som jag är intresserad av. Jag uppmuntrar alla unga att ta chansen och delta i olika evenemang, som t.ex. tävlingar. Oftast är man sin egen tuffaste kritiker, men allt brukar faktiskt gå ganska bra till slut," sade Saga och fick applåder från publiken för sina modiga ord.

Intervju med kommissionären

05 Linn Ahlskog haastattelemassa EESC.jpg

Finlands andra guldmedaljör, Linn Ahlskog, fick chansen att intervjua kommissionären Nicolas Schmit, samt ordföranden för EESC, Oliver Röpke, tillsammans med den ungerska guldmedaljören Tamás Bandúr.

I diskussionen togs viktiga frågor upp, som hur man kan öka attraktiviteten för vårdsektorn och vad kommissionären tyckte om att det finns fler män än kvinnor bland guldmedaljörerna.

"Att intervjua var en ny, lite spännande men intressant upplevelse för mig. Allt gick faktiskt väldigt bra till slut, även om jag inte hade mycket tid till att förbereda mig," säger Linn. "Hela evenemanget var en trevlig upplevelse och det var roligt att se medaljörer från andra länder."

Även för Saga var evenemanget en positiv upplevelse. "Efter att nervositeten lagt sig, gick mitt eget taltur jättebra. Jag var också rörd över den positiva feedbacken jag fick. Efter panelen kom många och tackade mig för att jag delade med mig av mina erfarenheter så modigt. Dessutom var mitt eget ämne, Character Design, intressant."

"Det känns som att man har haft tur som fått delta vid ett sådant här tillfälle, det är en once-in-a-lifetime upplevelse," avslutar Saga.

Information om verksamheten

EuroSkills är en yrkestävling som arrangeras vartannat år i Europa. I EuroSkills tävlar unga som studerar till eller som redan utbildat sig till ett yrke i cirka 50 olika grenar inom yrkesskicklighet. Deltagarna får vara högst 25 år gamla.

Genom yrkesskicklighetstävlingar för yrkeskunniga med särskilda behov främjas kännedomen om och respekten för specialyrkesutbildning internationellt, samtidigt som samarbetet mellan utbildningsinstitutioner och arbetslivet utökas. Det finns ingen åldersgräns för tävlingen. Abilympics-tävlingen arrangeras vart fjärde år, nästa gång i Helsingfors i maj 2027.

Utöver EuroSkills- och Abilympics-tävlingarna deltar Finland också i WorldSkills-tävlingen, som nästa gång arrangeras hösten 2024 i Frankrike. Det är också möjligt att tävla nationellt i yrkesskicklighetstävlingen Mästare. Nästa Mästare-tävling arrangeras i maj i Kuopio. Tävlingarna i yrkesskicklighet är gratis och öppna för allmänheten.

Tillsammans med sina samarbetspartners arrangerar Skills Finland rf Mästare-tävlingen och skickar Finlands lag i yrkesskicklighet till de internationella tävlingarna. Skills Finland är en ideell förening grundad 1993, vars bakgrundskrafter inkluderar undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, yrkesutbildarna samt centrala arbetsmarknads- och undervisningssektorns organisationer.

Yrkesinstitutet Luovi är Finlands största yrkesinriktade specialskola och verkar på över 30 platser runt om i Finland. Luovi erbjuder utbildning för dem som behöver särskilt stöd i sina studier och sysselsättning. På Luovi kan man studera yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX/TUVA) samt utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (TELMA). Årligen studerar cirka 2 000 studerande på Luovi och det finns över 900 experter inom personalen.

Yrkesakademin i Österbotten har som målsättning att höja yrkeskunnandet, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling. YA erbjuder över 50 olika grund-, yrkes-, och specialyrkesexamina inom ett tjugotal olika branscher. YA har fasta verksamhetspunkter i Jakobstad, Pedersöre, Närpes och Vasa med totalt ca 200 anställda och 2700 studerande. Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Mer information

Katja Katajamäki
kommunikationschef, Skills Finland
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
040 732 0691