Skip to main content

Margit Tennosaar med i reformarbetet av toppträningssystemet

Skills Finlands toppträningssystem förnyas år 2023. I projektet har Teija Ripattila stöd av Margit Tennosaar.

tennosaar_margit_0091.jpeg

Margit Tennosaar. Bild: Roni Lehti / Skills Finland.

I år förnyas Finlands träningssystem på många sätt. Vi förnyar ansökningstidtabellerna för internationella tävlingar, pilottestar information om tre grenars expert- och tävlandeansökningar, uppdaterar ansökningstidtabellerna och undersöker landslagskonkurrenternas framgångsfaktorer. Dessutom behandlar Skills Finlands styrelse alla tidigare riktlinjer för träningssystemet.

Toppträningsarbete i 36 grenar

Teija Ripattila ansvarar för toppträningsarbetet vid Skills Finland. För närvarande arbetar 36 Skills-grenchefer under henne. Grencheferna ansvarar för den internationella verksamheten inom sin egen gren i Finland. Utvecklingen av toppträningsarbetet kräver kontinuerlig kontakt med grenarna.

I år har Teija hjälp av Margit Tennosaar, lärare vid Business College Helsinki och en långvarig aktör inom grenen Web Technologies. Margit avlägger som bäst en högre YH-examen och gör som sitt lärdomsprov en mall för träningsplan som alla grenar kan utnyttja. Margit studerar examen Affärsteknologi vid Haaga-Helia, med inriktning på Möjligheter inom digital affärsverksamhet (Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet).

– Samarbetet med Margit byggs upp kring hennes lärdomsprov. På så sätt kan vi hjälpa varje gren att genomföra en planmässig och högklassig träning. Margit och jag kompletterar varandra på ett fint sätt: Margit har mycket tekniskt kunnande som jag inte har. Min styrka är en omfattande erfarenhet av Skills-världen och strategiska perspektiv. Jag hoppas att allt detta också kommer att synas i träningsteamen och att vi allt aktivare får med dem i utvecklingsarbetet. Jag tror att vi kan föra toppträningen till en ny nivå, uppdaterad till dagens nivå, säger Teija.

Erfarenhet av tävlingar i två länder

Margit Tennosaars arbete i yrkesskicklighetstävlingarna inleddes redan år 2010 i Estland. Margit var grenansvarig och huvuddomare i Estlands nationella tävlingar (Noor Meister) samt landslagsexpert (EuroSkills och WorldSkills) åren 2010–2018. Sedan år 2019 har hon arbetat med samma uppgifter i Finlands yrkeslandslag och Mästare.

År 2021 började Margit som Skills Advisor i EuroSkills-tävlingarna. Skills Advisor representerar inte ett visst land, utan en tävlingsarrangör. Skill Advisors arbetar som experter på poängräkning inom flera grenar i tävlingen.

– När jag arbetade som Skill Advisor insåg jag hur mycket större och viktigare tävlingsvärlden egentligen är. Fram till dess hade jag sett tävlingarna ur min grens synvinkel. Här fick jag också idén till mitt lärdomsprov. Jag vill lära mig mer om hur tävlingarna fungerar. Jag har fått mycket ut av Skills-verksamheten och nu vill jag genom mitt eget arbete också ge något tillbaka, säger Margit.

Digital verktygslåda som stöd för grenarna

Som resultat av Margits lärdomsprov skapas en digital verktygslåda som stöd för grenarna i den internationella tävlingsträningen.

I arbetet samlar vi in, jämför och analyserar olika träningsmetoder och verktyg för förberedelse inför internationella tävlingar. Huvudmålgruppen är Finlands yrkeslandslag. Det huvudsakliga målet med arbetet är att skapa en mall för träningsplanen som stöd för grenarna. Det sekundära målet är att dela ut material som samlats in i lärdomsprovet till andra Skills-länder, i synnerhet till de länder där träningsarbetet ännu inte är så koordinerat.

Syftet med mallen för träningsplanen är att förbättra, underlätta och förenhetliga träningsprocessen. Genom att utveckla träningen blir den internationella tävlingsverksamheten tydligare och mer attraktiv.

Teija och Margit inleder samarbetet med iver.

– Teija och jag har lagt märke till att vår passion för tävlingarna är likadan: därför är jag glad att jag kan lära mig och arbeta med henne. Jag får möjlighet att lära mig mer, men förhoppningsvis är min insats också till nytta för landslaget och Skills Finland, berättar Margit.

Teija kommenterar: – Jag är så glad över att jag efter flera års paus har fått ett arbetspar för träningen. En person som jag kan bolla idéer och utveckla saker med. Det är lätt att arbeta med Margit och hon känner väl till problemen i träningens vardag. Det är dem vi nu börjar lösa.

Margit Tennosaars tävlingserfarenhet

 • Expert i Estlands landslag 2010–2016
 • Grenchef, grenansvarig och huvuddomare i Noor Meister -tävlingen i Estland 2011–2018
 • Estlands årets handledare 2015 -pris som tilldelas av Estlands undervisnings- och vetenskapsministerium för framgång i internationella yrkesskicklighetstävlingar
 • Mästare webb-utveckling (f.d. produktion av nätsidor) - medlem och domare i grenstyrgruppen 2020–2021, huvuddomare 2022 och 2023
 • Expert i Finlands landslag 2019, 2020, 2022
 • Skill Advisor i EuroSkills-tävlingen 2021–
 • Expert på webbutveckling vid WSOS-utvecklingscentret 2022–
 • År 2022 tilldelades årets Skills-aktör priset till Mästare-aktörer vid Business College Helsinki, till vilka även Margit hör.

Aktuellt i den internationella verksamheten år 2023

 • 22.–25.3. Abilympics Metz 2023
 • 30.3.–14.4 WorldSkills 2024 -expertansökan
 • 2.5.–30.8. WorldSkills 2024- deltagaransökan
 • 5.–9.9. EuroSkills Gdansk 2023
 • I september–oktober Basecamp-webbinarium om EuroSkills-tävlingen
 • 1.–23.11. Grenchefsansökan
 • Utvecklingen av träningssystemet fortsätter under hela året.