Skip to main content

Finland har valts till organisatör för yrkesskicklighetstävlingen Abilympics

Ett unikt storevenemang, VM för yrkeskunniga som behöver speciellt stöd Abilympics, organiseras i maj 2027 i Helsingfors Mässcentrum tillsammans med evenemanget Mästare2027.

Abilympics2023_palkintojenjako.png

Finland klarade sig bra i Abilympics i Metz år 2023 och vann ett guld och fyra silver. På bilden guldmedaljören Saga Naumanen. Bild: Skills Finland / Juha Nurminen.

Medlemsländerna i International Abilympic Federation har godkänt organisationsstyrelsens förslag om att bevilja Finland rätt att organisera tävlingen Abilympics år 2027. Utöver Finland ansökte Indien om rätt att organisera tävlingen.

I Abilympics-tävlingen tävlar yrkeskunniga personer som behöver speciellt stöd i uppgifter som kräver kompetens inom deras eget yrkesområde under ett tre dagar långt tävlingsevenemang. Genom att organisera evenemanget vill Skills Finland lyfta fram Finlands högklassiga specialundervisning och dess anknytning till arbetslivet. Att samtidigt organisera den internationella Abilympics-tävlingen och de finska mästerskapen i yrkesskicklighet ger också ett utmärkt tillfälle för samarbete mellan specialyrkesläroanstalter och andra yrkesläroanstalter.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder organiserandet av tävlingen

Finlands undervisnings- och kulturministerium stöder organiserandet av yrkesskicklighetstävlingarna och tävlingen Abilympics Helsinki 2027.

– Undervisnings- och kulturministeriet gläder sig över Finlands möjlighet att få organisera den internationella Abilympics-tävlingen för yrkeskunniga som behöver speciellt stöd år 2027, säger undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Petri Lempinen.

– Att organisera de internationella yrkesskicklighetstävlingarna och delta i dem har varit ett utmärkt sätt att höja yrkesutbildningens kvalitet och dragningskraft. Detta ger Finland möjlighet att jämföra vår nationella yrkesutbildning internationellt. År 2005 stod Finland värd för världsmästerskapen i yrkesskicklighet (WorldSkills), vilket var ett stort lyft för yrkesutbildningen. Jag tror att Abilympics-tävlingarna också kommer att föra den yrkesinriktade specialundervisningen framåt på ett positivt sätt, uppmuntrar Lempinen.

Planeringen av evenemanget inleds år 2024. Tävlingen Abilympics Helsinki 2027 ordnas i samarbete med Skills Finland och anordnarna av yrkesutbildningar, särskilt specialyrkesläroanstalternas Ameo-nätverk. Samtidigt kommer man även att organisera Mästare2027 Helsingfors. Att evenemangen organiseras samtidigt medför kostnadsfördelar och gör det möjligt att organisera evenemangen med hållbart i åtanke.

Information om de internationella Abilympics-tävlingarna

Yrkesskicklighetstävlingen Abilympics för yrkeskunniga som behöver speciellt stöd organiseras vart fjärde år. Tävlingen har ingen åldersgräns. Finland deltog för första gången i Abilympics-tävlingen i Japan år 2007.

Målet för Finlands deltagande i tävlingarna International Abilympics är att utveckla spetskompetensen inom den yrkesinriktade specialundervisningen och stärka internationaliseringen. Skills Finlands officiella representant i IAF och dess styrelse är Petteri Ora från Kiipulastiftelsen.

Tävlingen organiserades senast i Metz i Frankrike den 24–25 februari 2023. Cirka 400 tävlande från 27 länder deltog i tävlingen. Det finns sammanlagt 44 grenar och Finlands lag deltar i nio av dem. Finland vann fem medaljer i tävlingen: ett guld och fyra silver.

Mer information

Maria Ekroth
Verksamhetsledare, Skills Finland
040 707 9114, maria.ekroth@skillsfinland.fi

Petteri Ora
Styrelsemedlem, International Abilympic Federation
050 300 3764, petteri.ora@kiipula.fi