Skip to main content

WorldSkills Europes styrelse förnyas med ett finländskt grepp

Teija Ripattila är ordförande för WSE för perioden 2021–2022. Arbetet gäller är att förnya föreningens stadgar i samarbete med medlemmar, styrelsen, sekretariatet och andra samarbetspartner.

Vem?Teija_Ripattila_2_800px.jpg

Teija Ripattila

  • Ansvarig mästartränare för Skills Finland.
  • Verkat som styrelsemedlem i WorldSkills Europe (WSE) vid sidan av sitt arbete sedan 2014. Valdes till styrelseordförande 2021.
  • Har före sin Skills-karriär länge arbetat med olika uppgifter inom den grafiska industrin samt som yrkeslärare inom branschen. Har dessutom avlagt bl.a. yogalärarexamen.
  • På fritiden undervisar hon yoga, simmar i havet året runt, odlar småskaligt i sin koloniträdgårdsstuga och tillbringar tid med sitt barnbarn.

Teija Ripattila, som är ansvarig mästartränare för Skills Finland och långvarig styrelsemedlem i WorldSkills Europe, fick i juli 2021 ett nytt förtroendeuppdrag när hon valdes till ordförande för WSE. Organisationen grundades 2007 och administrerar vartannat år EuroSkills-tävlingarna.

Förändringens vindar blåser för närvarande i WorldSkills Europe, och ordförandens viktigaste arbete är att förnya organisationens styrelse. Teija är ordförande under förnyelsearbetet som ska vara klart före generalförsamlingen i juni 2022.

Organisationen förnyas på många områden. Målet med arbetet är att uppdatera bland annat styrelsemedlemmarnas uppgifter och periodernas längd samt strategikommitténs verksamhet. I praktiken skriver man om hela organisationens stadgar.

– Som ordförande har jag stöd av fyra andra styrelsemedlemmar och ett mycket professionellt sekretariat. Mitt eget sätt att arbeta är teamledning och de möjligheter den medför för att aktivera och inspirera människor, berättar Teija.

Teija_Ripattila_WSE_2.jpg

Teija Ripattila vid WorldSkills Europes generalförsamling i Riga 2019. På bilden även de dåvarande styrelsepartnerna Stefan Praschl och Francis Hourant. Bild: WorldSkills Europe.

Även medlemsländerna deltar aktivt i ändringsarbetet. Kontakt med medlemmarna hålls bland annat genom regelbundna Zoom-möten, där man kan kommentera de mest aktuella förslagen. Dessutom konsulterar WorldSkills International vid behov om ändringarna.

Men hur valdes just en finländare till ledare för 31 europeiska organisationer?

– Finland har alltid tagit sig an utmaningen när man har bett om hjälp. Vi är kända ute i världen som ansvarstagare och som pålitliga partner, även i utmanande situationer. Jag upplever att det långa arbetet för WSE:s bästa och den erfarenhet som samlats nu kan visas upp. Jag hoppas att mitt ordförandeskap lyfter fram Skills Finlands och Finlands rykte om toppkompetens i världen ännu mer.

Teija_Ripattila_WSE_1.jpg

WorldSkills Europe och Skills Denmark undertecknade avtalet om EuroSkills Herning 2025 i Köpenhamn. Bild: WorldSkills Europe.

Teija arbetar fortfarande om dagarna som ansvarig mästartränare för Skills Finland. Hon har också utsetts till lagledare för WorldSkills Shanghai 2022. Som WorldSkills Europes ordförande har hon hittat tid för sitt arbete genom att organisera sina arbetsuppgifter internt.

– Ordförandeskapet tar ganska mycket tid från min dagliga arbetstid. De flesta WSE:s möten hålls på kvällarna, så de stör inte mitt dagliga arbete. Jag njuter av att få utföra så här olika arbetsuppgifter: att vara ordförande i en organisation, att vara lagledare och att arbeta med grenchefer i praktiska frågor. Varje uppgift ger ett nytt perspektiv på mina andra uppgifter samt hjälper att på ett lämpligt sätt hålla fötterna på jorden och sinnet piggt.

Teija inledde sin karriär som lärare i grafisk design inom yrkesutbildning för över 20 år sedan.

– De finländska yrkespedagogiska lärarna är kända och uppskattas ute i världen för sin kompetens. Mitt ordförandeskap är ett utmärkt exempel på allt som en yrkeslärare kan uppnå under sin karriär, berättar Teija.