Skip to main content

Tävlingar genom kameralinsen

Laura Luomalehto, som studerar till utövare av medietjänster i Omnia, genomförde hösten 2023 en arbetspraktik vid Skills Finland. I intervjun berättar Laura om sina erfarenheter och lärdomar som videofilmare och fotograf i yrkesskicklighetstävlingar.

Illustrationen i artikeln är en kompositbild av Laura som hon själv fotograferat och redigerat. Det innebär att bilden består av element från flera bilder. Laura har också gjort motsvarande bilder av den övriga personalen vid Skills Finland och de publiceras på Skills Finlands Facebook och LinkedIn i början av 2024.Laura_Luomalehto_1000px.jpg

Vad studerar du och i vilket skede av studierna är du?

Jag studerar för grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning i Esboregionens utbildningssamkommun Omnia. Jag är i slutskedet av studierna och har en praktik och några distanskurser kvar innan utexaminering.

Hur beslöt du att börja studera just inom denna bransch?

Ända sedan jag var liten har jag fotograferat som hobby och farit hit och dit med min kamera. Jag tänkte inte att det skulle kunna vara mitt jobb förrän min syster föreslog branschen för mig. Jag bestämde mig för att ta tjuren vid hornen och söka en studieplats vid Omnia. Sedan dess har fotograferingen blivit en allt större del av mitt liv. Det roligaste med att fotografera är att få göra olika genomföranden tillsammans med olika slags människor.

Jag har en tidigare utbildning som ingenjör i informations- och kommunikationsteknik. Jag kanske kan kombinera min tidigare examen med fotograferingen vid något tillfälle. Jag kan koda och känner datorn utan och innan, vilket kan vara till nytta även i detta yrke.

Hur blev du praktikant för Skills Finland?

Hösten 2022 berättade min lärare om möjligheten att få fotografera tävlingen WorldSkills Competition 2022 Special Edition. Det var då jag för första gången hörde om Skills Finland. Jag skickade en portfölj till Skills Finland och fick chansen att fotografera tävlingen i fråga. Jag fortsatte att fotografera tävlingar på Mästare2023-evenemanget, då jag arbetade vid Omnias Mästare-byrå som en del av mina studier. På evenemanget träffade jag Katja [kommunikationschef Katja Katajamäki], som föreslog att jag skulle få en arbetspraktik för hösten.

Vad har du gillat mest under praktiken? Och vad har varit mest utmanande?

På Skills Finland har jag fått arbeta mångsidigt med både fotografier och videor. Praktikens höjdpunkt är säkert den händelserika EuroSkills-tävlingen i Gdansk i Polen, där jag fotograferade tävlande från Finlands landslag. Efter resan fick jag i uppgift att sammanställa fem videor från tävlingarna. Detta väckte mitt intresse för videoinspelning och videoredigering. De uppgifter jag fått har varit intressanta och har medfört en positiv utmaning i arbetet.

Hurdana saker har du lärt dig under din praktik?

Jag har lärt mig massor. Skolan ger en bra teorigrund, men genom att göra ser man själv hur allt fungerar i branschen och vad som krävs. Jag märker att mitt visuella öga har blivit bättre. Jag har blivit snabbare på att bearbeta bilder kan nu göra det mer diskret. Jag har tidigare studerat grunderna i After Effects, men här har jag fått fördjupa även dessa färdigheter i olika projekt.

Vad önskar du dig av framtiden?

Efter examen skulle jag vilja fotografera evenemang eller arbeta i en fotostudio. Företagande är också ett alternativ. Jag tänker också avlägga YH-kurser där jag får mera tid att hitta min egen riktning. Jag skulle vilja utvecklas i blixtfotografering, men efter att ha filmat yrkesskicklighetstävlingarna är jag också allt mer intresserad av att fotografera evenemang.