Mästare utmanar yrkesmässigt även läraren

Skrivelsen är en sammanfattning av bloggskrivelsen för Skills for Wellness-projektet, som ursprungligen publicerats på projektets webbsida. I intervjun berättar Ritva Kipinä, lektor i skönhetsvårdsbranschen från Valkeankosken ammattiopisto, om vilken inverkan tävlingsverksamheten har i utvecklandet av yrkeskunnande. Kipinä agerar som huvuddomare vid Mästare2021 Uleåborg-tävlingen. Den ursprungliga artikeln har skrivits av Janika Reunanen, lektor i skönhetsvårdsbranschen från Sataedu.

Ritva Kipinäs första kontakt med Mästare ägde rum på 1990-talet, när skönhetsvård blev en av grenarna i tävlingen. Under årens gång har hon samlat erfarenhet i olika roller inom tävlingsverksamheten. Ritva_Kipina.pngKipinä har i flera år agerat som tävlingsföljeslagare, tränare och domare. Dessutom har hon två gånger organiserat skönhetsvårdsgrenen vid Mästare-tävlingen, det vill säga agerat som grenansvarig. Vid WorldSkills Helsinki 2005-tävlingen agerade Ritva som en av arrangörerna för skönhetsvårdsgrenen. Hon har även varit med som publik i både nationella och internationella yrkesskicklighetstävlingar och varit med i Mästare-styrgruppen flera gånger.

Hur har din egen yrkeskunskap utvecklats genom deltagandet i tävlingsverksamheten?

Genom att vara med i Mästare-tävlingarna utmanar jag mitt eget pedagogiska- och yrkeskunnande. Vid Mästare får jag se olika verkställandemetoder, hur yrket utvecklas och förändras, prova mitt eget kunnande samt skapa nätverk med sakkunniga inom branschen. Nyttan jag fått genom detta syns även i den vardagliga undervisningen.

Hur ökar Mästare-verksamheten skönhetsbranschens yrkeskunnande?

Mästare-tävlingarna ökar kunskapen om arbetsuppgifternas förutsättningar samt om deras mångfaldighet inom branschen. Öppnandet av de grenspecifika bedömningsobjekten och kriterierna får en att fundera ifall vi inom yrkesutbildningen beaktar de saker som påverkar arbetet så täckande som möjligt. Som exempel kan nämnas arbetsergonomin och arbetshygienen. Att beakta nya och föränderliga förutsättningar för arbetsuppgifterna i utbildningen utvecklar de tjänster som erbjuds vid arbetsplatserna. När utbildningens kvalité stiger märks det i form av en högklassigt verkställande vid arbetsplatserna.

Vilken nytta får studerande av deltagandet i Mästare-tävlingarna?

En studerande som deltar i tävlingen får personlig utbildning inför tävlingen. Personlig preparation inför tävlingen möjliggör att man kan finslipa sitt kunnande och bli ett allt bättre proffs. Att utmana sitt kunnande och bli sedd genom att delta i tävlingen skapar självförtroende, som är nyttigt med tanke på framtiden. Deltagandet utvecklar branschkunnandet men särskilt utvecklar det allmänna kunskaper som är till nytta i arbetslivet och livet överlag. Att delta i tävlingarna är en merit i Cv:n och ökar ens anställbarhet. Många aktörer från olika branscher besöker Mästare, så det är även en chans att bekanta sig med framtida arbetsgivare.

Oftast minns studerande deltagandet i Mästare som en positiv erfarenhet, även om det inte ledde till en pallplacering.

Varför behövs evenemang som Mästare?

Mästare är det största marknadsföringstillfället för yrkesutbildningen. En del av de kommande proffsen väljer sitt yrke på basis av vad de ser vid evenemanget. Marknadsföring av det slag som Mästare-evenemanget erbjuder behövs, så att unga kan få branschspecifik information om olika arbetsuppgifter och framtidens möjligheter. Grenspecifik utveckling kräver nätverkande och innovation angående uppgifternas förverkling.