Skills-verksamheten hittar sin plats även under undantagstillstånd

Skills Finlands verksamhetsledare Eija Alhojärvi skriver om vilka påverkningar undantagsläget har på Skills-verksamheten i Finland och internationellt. Även om tiderna är krävande, finns det en plats för främjandet av yrkesutbildningens attraktionskraft även i framtiden. Eija_Alhojarvi.jpg

I januari skrev jag om vår verksamhet för året 2020 med rubriken ”Mot 2020-talets yrkesskicklighetstävlingar”. Vem skulle ha då kunnat ana, att fyra månader senare är Mästare2020-evenemanget inhiberat, och att EuroSkills-evenemanget för år 2020 flyttats till januari 2021.

Trots coronaviruset har vår verksamhet tills vidare fortskridit i enlighet med den godkända årsplanen. Vi tror att de mål som slagits fast till stora delar går att uppnå. Vi förbereder som bäst en ny strategi för åren 2021–2023, vi fortsätter utvecklandet av Mästare i samarbete med framtida Mästare-arrangörer och vi har kört igång utvecklingsarbetet för träningsprogrammet för toppkompetens.

Blicken mot framtiden

Coronaviruset har dock på många sätt påverkat vår verksamhet och hur vi jobbar. En stor del av det arbetet som vi gjort inför Mästare2020-evenemanget var redan slutfört innan evenemanget inhiberades. Genast efter att evenemanget blev inhiberat var vår första uppgift att tillsammans med Gradia, samarbetade i arrangerandet, kvickt verkställa ett enormt kommunikationsprojekt. Alla parter behövde få kunskap om situationen samtidigt. På basis av den respons vi fått, lyckades vi väl i kommunikationen i denna krävande situation.

För tillfället fokuserar vi redan på de kommande Mästare-evenemangen som äger rum åren 2021 och 2022. Vårt antagande är att det redan våren 2021 går att organisera ett evenemang av Mästares storleksklass. En särskild utmaning har visat sig vara att överföra den kunskap och kompetens som arrangörorganisationen för Mästare2020 har till den kommande arrangörorganisationen, när själva evenemanget inhiberats.

Nya lösningar inom träningen

Träningen för yrkesskicklighetslandslaget för EuroSkills-tävlingen har vi blivit tvungna att tänka om. Tack vare våra kreativa lärare och flexibla tävlare, har vi dock funnit nya lösningar i en situation få yrkesskolorna är stängda och personlig kontakt minimeras samt alla möjligheter för nationella och internationella övningstävlingar förlorats. För tillfället sker all träning och landskapslägren självklart på distans.

Just nu är planen att fortfarande organisera WorldSkills-tävlingen i Shanghai hösten 2021 och Abilympics-tävlingen i Moskva i maj 2021. Vi har inlett förberedandet inför vårt deltagande i dessa evenemang. Vi går framåt ett steg åt gången, och förbereder oss med flera separata planer om så krävs. Samtidigt siktar vi på att alla deltagare och andra relevanta parter är medvetna om läget, i en situation då framtiden är något osäker.

Utmaningarna är internationella

WorldSkills International-föreningen gjorde en enkät till sina medlemmar om yrkesutbildningen och tävlingsverksamhetens läge och framtidsutsikter. Enkäten följs av en serie strategimöten i maj-juni. Syftet är att ändra på föreningens verksamhet i en riktning, som starkast stöder medlemsföreningarna. Sakens vikt är tydlig av at 62 länder svarat på enkäten, vilket representerar 85 % av föreningens medlemmar.

På basis av svaren är yrkesutbildningsanstalterna antingen delvis eller helt stängda i 60 länder, och i 11 länder har utbildningen stoppats totalt. Av de svarande anser 43 st. att coronaviruset redan orsakat väsentlig eller allvarlig skada för Skills-verksamheten. Nationella evenemang, tävling och mässor har inhiberats eller flyttats till en osäker tidpunkt i framtiden. Detta orsakar oro i många länder för yrkesutbildningens attraktionskraft under de kommande åren. På längre sikt är nästan alla som svarat oroliga över coronavirusets ekonomiska följder för både yrkesutbildningen och tävlingsverksamheten.

Svaren och diskussionerna kring dem visar den oro och förvirring som råder kring framtiden. En del av de som svarat tror att epidemin snabbt går över och att saker återvänder till normala omständigheter snabbt. En del tror å andra sidan att verkningarna har länge påverkan och att det inte kommer att ske någon återvändo, utan snarare en ny vardag.

Främjare av attraktionskraften krävs fortfarande

Till den potentiella nya vardagen hör även att WorldSkills-föreningens mål och uppgifter måste omvärderas. Föreningens definitiva styrka ligger i dess breda roll som en möjliggörare av internationellt samarbete angående yrkesutbildning och kunnande. Jag tror att detta samarbete har en allt större plats i den kommande perioden av återhämtning efter coronaviruset, vare sig den är kort eller lång, enkel eller jobbig.

Även i Finland måste vi tillsammans fundera på vilken roll Skills-verksamheten, på vilket sätt vi arbetar i världen efter coronaviruset och hur vi kan bygga en bättre framtid med hjälp av allt vi lärt oss under detta undantagstillstånd. Det pågående verksamhetsplaneringsarbetet ger en god chans för detta.

I varje fall är det Skills Finlands uppgift även i framtiden att främja yrkeskunskap och yrkesutbildningens attraktionskraft. Denna uppgifts betydelse kommer inte att minska.