Skip to main content

Mästare-priset i Arbetssäkerhet prioriterar välbefinnande i arbetet i planeringen av tävlingsuppgifterna

Mästare-priset år 2020 för Arbetssäkerhet gick till grenen skönhetsvård. De grenansvariga betonar betydelsen av arbetssäkerhet och arbetshälsa som en del av yrkesskickligheten.

Päätuomari, tuomarit ja lajivastaavat Taitaja 2022 Pori.jpg

Vid Mästare2022 i Björneborg belönades förutom tävlingsdeltagare även grenar. Mästare-priset för Arbetssäkerhet gick till grenen skönhetsvård.

Under tävlingsdagarna fick tävlingsdeltagarna bland annat utföra sockerbehandling av kroppen, handbehandling med lackering, massage samt färga ögonfransar och ögonbryn. I den omfattande uppgiften för ansiktsbehandling ingick förutom genomförandet av behandlingen även en försäljnings- och servicesituation, och i fotvårdsuppgiften genomförandet av planen för fortsatt vård både skriftligt och muntligt.

Arbetssäkerheten och arbetshälsan hade beaktats i stor utsträckning både i tävlingsuppgifterna och i genomförandet av grenen.

– Vi hade till exempel satsat på att identifiera faror, användning av personlig skyddsutrustning, renlighet på arbetsplatsen, aseptik och arbetsergonomi, berättar grenansvarig Tanja Wasse från WinNova. – På tävlingsområdet ordnade vi en omplåstringspunkt och en plats för att skölja ögonen. Vi tejpade elledningarna för att undvika risk för att snubbla, lade fram produktbeskrivningarna för de produkter som används i tävlingen och ordnade en säkerhetsintroduktion för alla som är verksamma inom grenen, konkretiserade grenansvarig Janika Reunanen.

Arbetssäkerhet är också en känslomässig fråga

Mästare-tävlingen är en spännande situation där unga är mittpunkt och blir bedömda av andra, och detta är inte lätt för alla. I grenen skönhetsvård satsade man utöver de tekniska aspekterna också på en känsla av trygghet.

– Vi beaktade att även studerande med behov av särskilt stöd kan delta i tävlingen. Vi ville skapa en jämlik situation för varje tävlande att lyckas i Mästare-finalen. Vi ville också säkerställa att alla har det bra och känner sig trygga eftersom tävlingssituationen är mycket stressande, säger Wasse.

Trygghetskänslan skapades genom att man gick igenom uppgifterna och ändringarna i dem särskilt noggrant både med de tävlande och alla aktörer inom grenen. Alla anvisningar var också framlagda i skriftlig form under hela tävlingen. Dessutom försökte man lindra tävlingsspänningen genom en gemensam avslappningsövning. Övningengjorde det lättare att utesluta tävlingshallens stimuli ur tankarna.

Beaktande av arbetssäkerheten och -välbefinnandet är en del av yrkesskickligheten
Tanja Wasse och Janika Reunanen har båda lagt märke till att ungdomar inte alltid märker hur viktigt det är att till exempel satsa på ergonomi. De grenansvariga anser att det är mycket viktigt att teman som arbetshälsa och arbetssäkerhet lyfts fram i studierna inom branschen. – Det är en grund för utövandet av hela yrket, sammanfattar Wasse.

Enligt Reunanen är dagens studerande dock i en bättre situation med tanke på arbetssäkerheten än sina föregångare. – När jag själv utexaminerades till kosmetolog för över tjugo år sedan fästes knappt någon uppmärksamhet till exempel vid arbetsskor.

Finalisterna gav hårt motstånd

Tanja Wasse och Janika Reunanen visste att grenen skönhetsvård skulle uppfylla kriterierna för Mästare-priset. Ändå överraskades de av erkännandet. –  Vi hade väldigt tuffa motståndare. Så beskriver Wasse närvårdargrenen och infrastrukturbyggargrenen som de mötte i finalen.

Hon upplever att segern var en överraskning även därför att man inte alltid kan bedöma sitt eget arbete och sina egna prestationer ur en utomståendes perspektiv. –  Det beror så mycket på vad man själv gör, beskriver hon.

Reunanen beskriver priset som pricken på i:et. – Vi gick inte med i tävlingen för prisets skull, utan för att vi är stolta över vårt yrke och vår yrkesskicklighet. Vi älskar vårt arbete, och detta gav oss ett fint erkännande.

Pokalen och diplom finns nu framställt i WinNovas vitrin. Där informerar den kunderna i de studerandes skönhetssalong om att arbetssäkerhets- och arbetshälsofrågorna är under kontroll. Erkännandet har redan gett en bredare synlighet för arbetssäkerheten inom branschen, eftersom branschens facktidskrift publicerar en artikel som de grenansvariga har skrivit om ämnet.

Wasse och Reunanen anser också att Mästare-priset är en bra sak att ha på sin CV. – Det här kan ha haft en viss inverkan på att jag strax efter Mästare fick en intressant arbetsplats i WinNova, berättar Reunanen som arbetade på Sataetu under Mästaren.

Arbetssäkerhet och arbetshälsa som riktlinje i planeringen av tävlingsuppgifterna
Priset delas ut igen nästa år, så nu är det ett bra tillfälle att fundera på hur arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet kan ta sig form i tävlingen för den egna grenen. Grenen skönhetsvård är ett bra exempel på hur omfattande temat kan ses.
De grenansvariga hoppas att grenen skönhetsvård tävlar om pokalen även nästa år när Mästare ordnas i Esbo. –  Hoppas det blir en rutin där grenen från och med nu deltar i tävlingen varje år. Att tävla om erkännande för grenen och samtidigt hela branschen framåt, säger Tanja Wasse.

Samtidigt uppmuntrar de grenansvariga också andra grenar att delta i tävlingen. –  Det lönar sig naturligtvis att sträva efter seger. Detta ger synlighet för hela branschen och ökar naturligtvis också läroanstaltens rykte, motiverar Wasse.

Att ansöka om pris ligger på de grenansvarigas ansvar

Grenen ska själv anmäla sig till pristävlingen. I praktiken antecknar den grenansvarige på webblanketten hur principerna för arbetssäkerhet och välbefinnandet i arbetet förverkligas i tävlingen. Före finalveckan går förhandsrådet igenom ansökningarna och väljer ut tre grenar till fortsättning. Under Mästare-finalveckan intervjuar den egentliga juryn grenaktörerna och gör det slutliga valet av vinnare.

I grenen skönhetsvård funderade man på att anmäla sig till pokaltävlingen strax innan man beslöt att delta. I grenen hade man dock tillägnat sig principerna för arbetssäkerhet och arbetshälsa som en del av tänkandet och arbetet så att saker liksom blev en del av grenens arrangemang och tävlingsuppgifter utan att man skulle ha låtit göra extra arbete för att delta i pokaltävlingen.

–  När vi lade märke till att priskriterierna redan uppfylls mycket bra i våra tävlingsuppgifter bestämde vi oss för att delta. Mästare leder visserligen till mycket arbete, men slutligen krävde ifyllandet av ansökan närmast att vi satte oss ner och rapporterade på vilket sätt temana framträdde i våra tävlingsuppgifter, beskriver Wasse.

I bakgrunden finns en vilja att få grenarna att beakta arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet bättre

Mästare-priset för Arbetssäkerhet delades i sin nuvarande form ut första gången i Mästare 2022. Skills Finland tilldelade priset i samarbete med LähiTapiola. I fortsättningen belönar Skills Finland tillsammans med sin företagssamarbetspartner en gren som har beaktat principerna för arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet exceptionellt väl.

Att beakta ämnet är dock inte något helt nytt i Mästare. LähiTapiola har årligen under Mästare-evenemanget överlämnat sitt eget arbetssäkerhetspris till en ung tävlande. Dessutom har reglerna för Mästare-tävlingen förpliktat alla grenar att beakta arbetssäkerhetsperspektivet. Temat har dock synts i grenarna till en mycket varierande grad: i vissa i hög grad, i andra inte alls.

Med det förnyade priset och de mer exakta prisgrunderna vill man få fler grenar än tidigare att satsa på arbetssätt som stöder hälsa och säkerhet.

Mästare-priser delades också ut för beaktande av hållbar utveckling och företagande

Utöver arbetssäkerhet är hållbar utveckling och företagande teman som ska synas varje år i alla grenar i Mästare-tävlingen. Utöver priset för Arbetssäkerhet delades också två andra temapriser ut under Mästare-evenemanget.
Mästare-priset för Företagande som beviljades tillsammans med Företagarna i Finland tilldelades grenen MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster. Tillsammans med Touchpoint tilldelades grenen skönhetsvård Mästare-priset för Arbetssäkerhet.