Skip to main content

Mästare-priset för företagande är ett värdefullt plus på meritförteckningen

Mästare-priset för företagande 2022 gick till grenen MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster. Pokalen väckte en positiv tävlingsanda och inspirerade till att sätta allt på spel i planeringen av tävlingsuppgifterna.

Yrittäjyys_1900.jpg

Mästare-priset för företagande tilldelades grenen MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster i tävlingen Mästare2022 Björneborg. Denna gång syntes temat företagande på bred front i grenens tävlingsuppdrag. De tävlande fick bland annat planera en varudeklaration med logo och bearbeta Instagram-inlägg för vilka de intervjuade företagssamarbetspartner inom sin gren.

Sociala medier är en viktig marknadsföringskanal för företag inom

restaurangbranschen. Trots det är utnyttjandet av sociala medier som en del av Mästares tävlingsuppgift en ny sak. – Vi är åtminstone den första grenen i vår egen grenfamilj som utnyttjar sociala medier, berättar grenansvarig Anne Kerstinen vid Sataetu.

Enligt Kerstinen och den andra grenansvarige Sanna Valtonen vid Sataetu, funderade vissa vuxna på hur unga studerande med behov av särskilt stöd skulle klara av en uppgift där man använder dator och sociala medier. – Det fanns ingen orsak att oroa sig. De klarade sig utmärkt och gjorde riktigt fina publikationer på Instagram. Däremot berättade en av jurymedlemmarna att de inte tidigare hade använt applikationen i fråga. Den som skulle lära sig använda Instagram var alltså domare och inte tävlande, berättar Kerstinen.

Hon har lagt märke till att många företag i restaurangbranschen saknar kunskaper i sociala medier. – De unga som utexamineras till branschen kan ta med sig denna kunskap till arbetsplatserna.

Att ansöka om pris ligger på de grenansvarigas ansvar

Grenen ska själv anmäla sig till pristävlingen. I praktiken antecknar den grenansvarige på webblanketten hur principerna för företagande förverkligas i tävlingen. Före finalveckan går förhandsrådet igenom ansökningarna och väljer ut tre grenar till fortsättning. Under Mästare-finalveckan intervjuar den egentliga juryn grenaktörerna och gör det slutliga valet av vinnare.

Tävlingsuppgifterna för MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster var redan i stor utsträckning planerade när anmälan till Mästare-pristävlingen öppnades. I styrgruppen rådde dock enighet om att man skulle sträva efter ett Mästare-pris för företagande. – Vi hade redan vid det första mötet med styrgruppen beslutat att vi vill höja upp grenar, bryta gränser och göra något nytt. Vi ville förbättra synligheten för den gren som är avsedd för studerande med behov av särskilt stöd och göra arbetsgivarne medvetna om de studerandes goda sidor, minns Anne Kerstinen. – Nu är det stor brist på aktörer inom restaurangbranschen. Erkännandet ger god synlighet åt kompetensen hos studerande med behov av särskilt stöd, säger Sanna Valtonen.

Företagssamarbete och andra gärningar i anslutning till företagande blev på ett naturligt sätt en del av tävlingsuppgifterna eftersom de grenansvariga upplever att värdena i anslutning till företag är deras egna. - Jag har själv arbetat som restaurangchef och därför upplever jag samarbetet mellan företagsvärlden och läroanstalterna som en naturlig sak, förklarar Sanna Valtonen.

Man behövde alltså inte anstränga sig för att komma på företagarperspektivet för grenens tävlingsuppgifter. De grenansvariga hittade dock en ny växel i sig själva när ansökningsblanketten öppnades. – Att eftersträva priset väckte en positiv tävlingsanda hos oss, vi gick efter pokalen med fulla muggar. Därför gjorde vi ännu några anpassningar i uppgifterna uttryckligen ur företagarperspektivet, minns Anne Kerstinen.

Även Sanna Valtonen anser att pristävlingen är en positiv utmaning. – Det kräver uppfinningsrikedom att fundera på hur allt kan sammanlänkas till en smidig helhet och hur man till exempel säkerställer att surfplattorna fungerar i tävlingsmiljön, säger hon. – Styrgruppen litade dock på att det praktiska skulle ordna sig och arbetade för att uppnå målet.

Valtonen minns också hur han nyfiken följde med hur kriterierna för Mästare-pristävlingen hade beaktats i andra grenar. –Vi tävlade inte om pokalen med ett elakt flin i ansiktet, men vi följde med vad andra gjorde med intresse, beskriver han.

Mästare-priset är ett erkännande av grenstyrningsgruppens kompetens

Inom grenen MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster arbetade man under hela processen mycket med att förnya tävlingsuppgifterna. Vid sidan om att utveckla sin gren skaffade de grenansvariga Staffpoint som huvudsamarbetspartner för hela Mästare-evenemanget. Ändå var de grenansvariga mycket förvånade över erkännandet. – Tiotals grenar tävlade om pokalen och i många grenar deltog aktörer med mer erfarenhet, berättar Anne Kerstinen. – Å andra sidan uppfylldes alla priskriterier, det fanns det inga tvivel om det, säger Sanna Valtonen.

Mästare-priset är framför allt ett erkännande för de grenansvarigas och grenstyrgruppens kompetens. – Vi har naturligtvis lagt till Mästare-priset på CV:n. En medlem i styrgruppen berättade också att han tagit en bild av diplomet och lagt det mellan sin meritförteckning, berättar Kerstinen.

Allt ut av Mästare-upplevelsen

Mästare-priset för Företagande delas ut igen nästa år, så nu är det ett bra tillfälle att fundera på hur hållbar utveckling kan ta sig form i tävlingen för den egna grenen.
Anne Kerstinen önskar att även MästarePLUS-grenarna skulle börja eftersträva priset. – Att vinna är en fin framgångsupplevelse. Samtidigt är det ett sätt att visa tävlarna att vi verkligen har gett vårt allt när vi har planerat tävlingsuppgifter för dem, beskriver han.

Sanna Valtonen anser besväret med att gå med inte är betydande. – Om man en gång går med i Mästare lönar det sig att ta ut allt av evenemanget, säger hon och ger ett värdefullt råd till dem som avser delta i pristävlingen. – Det lönar sig att utan fördomar diskutera idéer, testa även de galnaste idéerna, och inte gå dit där ribban är lägst.

– Någon vinner ändå alltid priset, så det lönar sig naturligtvis att delta i tävlingen, uppmuntrar Kerstinen.

I bakgrunden finns en vilja att få grenarna att beakta företagande bättre

Mästare-priset för företagande delades i sin nuvarande form ut första gången på Mästare2022-evenemanget i Björneborg. Skills Finland delade ut priset i samarbete med Företagarna i Finland. I fortsättningen belönar Skills Finland tillsammans med sin företagssamarbetspartner en gren som har beaktat principerna för företagande exceptionellt väl.
 
Att beakta företagande är dock inte något helt nytt i Mästare. Under Mästare-evenemanget har Företagarna i Finland årligen överlåtit sitt eget företagarpris. Priset har inte gällt Mästarens grenar eller tävlande, utan Mästare-evenemanget har fungerat som scen för att överlåta priset. Dessutom har reglerna för Mästare-tävlingen förpliktat alla grenar att beakta företagande. Temat har dock synts i grenarna till en mycket varierande grad: i vissa i hög grad, i andra inte alls.

Med det förnyade priset och de mer exakta prisgrunderna vill man få fler grenar än tidigare att satsa på företagande.

Mästare-priser delades också ut för beaktande av arbetssäkerhet och hållbar utveckling

Utöver företagande är hållbar utveckling och arbetssäkerhet teman som ska synas varje år i alla grenar i Mästare-tävlingen. Vid evenemanget Mästare2022 Björneborg utdelades utöver Mästare-priset för företagande också två andra temapriser.
Mästare-priset för arbetssäkerhet som tilldelades tillsammans med LähiTapiola till grenen skönhetsvård, och priset för Hållbar utveckling som tilldelades grenen möbelsnickare.