Mot 2020-talets yrkesskicklighetstävlingar

Eija_1.jpgSkills Finlands verksamhetsledare Eija Alhojärvi presenterar i sin bloggskrivelse med vilka åtgärder det nya decenniet inleds och riktar sig mot 2020-talets yrkesskicklighetstävlingar.

Förberedandet av Skills Finlands strategi hade som vägledande principer delaktighet och integration. Under dryga två år fördes det otaliga diskussioner på flera olika forum mellan medlemmar och berörda parters representanter samt mellan flera med intresse av att utveckla yrkesutbildningen och tävlingsverksamheten. Dessa diskussioner skapade grunden inför verksamheten för år 2020 och särskilt för den nya verksamhetsplanen.

Vår viktigaste uppgift för år 2020 är att konkretisera den strategi som godkändes vid årsmötet år 2019 till en verksamhetsplan, som ska styra vår verksamhet under de kommande åren.

Flera av de strategiska linjedragningarna förutsätter precisering och fortsatt funderande. Hur påverkar klimatförändring och andra komplexa miljöproblem kompetens-, och yrkesskicklighetskrav? Hur ska de synas vid Mästare och vad kunde vara tävlingsverksamhetens roll i att förebygga dessa problem? Hur organiserar vi Mästare-evenemanget på ett hållbart sätt? Vad innebär stärkandet av deltagande i praktiken, vem alla har rätt att delta i yrkesskicklighetstävlingar? Exempelvis har ökningen av vuxenstuderande skapat nya utmaningar som vi inte ännu enligt mig har lyckats lösa. Och vad innebär den framtidsorientering och antecipering som förväntas för vår verksamhet? Dessa frågor, och flera andra, borde få svar under den kommande våren, för att vi ska kunna presentera vår verksamhetsplan vid årsmötet under hösten.

Utvecklingsarbetet av Mästare framskrider i god fart. De kommande Mästare-arrangörernas samarbete möjliggör ett långsiktigt och medvetet utvecklingsarbete. Tack vare samarbetet är det möjligt att mångdubbla det kunnandet som är till förfogande samt dela på utgifter. Utvecklingsarbetet har tagit ett nytt språng, särskilt i fråga om Mästare och de yrkesanstalter som bundit sig till dess utvecklande, tack vare den roterande arrangeringsmodellen, där yrkesanstalterna i tur och ordning tar ansvaret för arrangerandet av Mästare.

Urvalsprocessen för vår nya Mästare-chef är vid skrivande stund fortfarande pågående. Det gläder mig att så många var intresserade av uppgiften. Vår nya Mästare-chef kommer under våren att ta ansvar över utvecklandet och ledandet av Mästare.

Det gläder mig även, att Abilympics-tävlingen högst sannolikt organiseras igen år 2021, efter en lång paus. Tävlingen ska hållas i Moskva i maj. Förberedelserna inför deltagandet kör igång redan i år. Skills Finland är med i Erasmus+-projektet som leds av Frankrike, vars ambitiösa mål är att inleda en Europeisk Abilympics tävling. Som en del av detta projekt arrangeras det övningstävlingar mellan fem olika länder. Finlands tur att arrangera denna övningstävling är i november år 2020. Projektet går utmärkt att utnyttja i träningen av tävlare och domare inför Abilympics.

I år inleds även förberedelserna inför WorldSkills-tävlingen i september år 2021 i Shanghai. I början av hösten väljs både WorldSkills-experter samt nya grenledare för åren 2021–2023. Under årets gång skickar vi även varor till WorldSkills-museet i Shanghai, som ska öppnas i samband med tävlingen. Det blir spännande att se hur finska yrkesskicklighetstävlingar och finsk kompetens syns i museet.

Genom intervjuerna av kandidaterna för Mästare-chefsposten har jag än en gång fått fundera över tävlingsverksamhetens, och detta arbetes vikt. Det bästa är definitivt arbetets betydelse och hur utmanande det är, chanserna att få påverka och förbättra världen samt samarbetet med ett brett nätverk av engagerade, ivriga och ytterst kompetenta medlemmar.

Det är ett prima läge för att inleda ett nytt decennium. Tillsammans kan vi göra 2020-talets yrkesskicklighetstävlingar till alla tiders bästa!