Skip to main content

Franska Abilympics-gäster i Finland

Finländska och franska studerande möttes i Abilympics-övningstävlingen på Lives och Luovis verksamhetsställen.

Abilympics_ryhmäkuva.png

Det franska Abilympics-laget har nästan 60 tävlande och experter som tävlar i 17 olika grenar. En del av dem besökte Finland 2–6.5.2022. I sällskapet med 17 deltagare ingick konkurrenter och experter från fyra grenar: cooking (kock), cleaning services (rengöringstjänst), photography outdoor (fotografering) samt poster desing (grafisk design).

Under resan ordnades en övningstävling i alla dessa grenar där finländarna och fransmännen mätte sig mot varandra. Yrkesinstituten Live och Luovi ansvarade för tävlingsarrangemangen. Som domare agerade franska experter samt lärare vid de finländska läroanstalterna, som också planerade tävlingsuppgifterna.

Nya erfarenheter av tävlingen

Sari Stirkkinen, som studerar till hemvårdare vid Live, deltog i grenen rengöringsservice.

– Jag arbetade tidigare med köksarbete och nu håller jag på att byta bransch, berättar Stirkkinen. – Jag tänker på mitt nya yrke som kundservice. Mina studier har framskridit snabbt, och ett sommarjobb har också bekräftats på demensavdelningen i servicehuset. Jag tycker att man lär sig bra på arbetsplatsen, och jag hade gärna avlagt hela examen som läroavtal, men tyvärr hittades ingen lämplig plats.

Stirkkinen gick med i tävlingen på en lärares uppmuntran och har varit nöjd med sin upplevelse.

– Det är sällan man får jobba med fransmän. Jag har lärt mig mycket engelska under förberedelserna inför tävlingen.

Kisasuoritus Sari Stirkkinen Live Leppävaarassa Kuvaaja Katja Katajamäki 01.JPG

Ett lyckat besök

I Finland koordinerades besöket av Anu Kilkku, utbildningschef vid yrkesinstitutet Live, och Petri Hämäläinen från yrkesinstitutet Luovi, som ansvarar för tävlingsverksamheten med särskilt stöd vid Skills Finland. De var båda nöjda med besöket.

– Tävlarna upplevde att uppgifterna representerade den kompetens som behövs i yrkesarbetet inom grenarna. Maskinerna, redskapen och utrustningen är i regel desamma i Finland och Frankrike, men för de tävlande kockarna fanns det skillnader till exempel i livsmedlens motsvarigheter, berättar Kilkku.

– Lagmedlemmarna är mycket glada över att ha fått bekanta sig med Finland och den finländska yrkesundervisningen. De var smickrade över hur välarrangerat och välfungerande det här evenemanget som ordnats för dem var. Fransmännen berättade att lagandan förstärkts under besöket, tillägger Hämäläinen.

Jean Claude Duee Catheline Hugon Sari Stirkkinen Kuvaaja Katja Katajamäki.JPG

Mera information

Petri Hämäläinen, 040 319 3124, petri.hamalainen@luovi.fi

Anu Kilkku, 040 482 2606, anu.kilkku@inlive.fi

Abilympics

  • Tävlingen International Abilympics är avsedd för yrkeskunniga personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd. Finland skickar studerande inom yrkesutbildningen till tävlingen. Tävlingen har ingen åldersgräns.
  • Finland har deltagit i tävlingen i Japan 2007, i Soul 2011 och i Bordeaux 2016. Tidpunkten och värdlandet för nästa Abilympics-tävling bekräftas i år.
  • Skills Finland blev medlem i International Abilympic Federation (IAF) 2005. Skills Finlands officiella representant i IAF och dess styrelse är Petteri Ora från Kiipulastiftelsen.

Inclusive Skills Europe

  • Ett projekt som samordnas av Frankrike och ingår i utbytesprogrammet Erasmus+.
  • Utbytesprogrammet inleddes 2018 som ett utbytesprogram för England, Skottland, Tyskland, Finland och Frankrike. Efter Brexit stannade Tyskland, Frankrike och Finland kvar för att utveckla tävlings- och utbildningsverksamheten.
  • På grund av coronaviruset genomfördes det egentliga utbytet först i maj 2022 när det franska laget kom till Finland för att förbereda sig för tävlingarna.