Skip to main content

Det nya Mästare-priset bjuder in till att beakta principerna för hållbar utveckling i planeringen av tävlingsuppgifterna

Priset för 2022 gick till grenen möbelsnickare. Vinnarna uppskattar den synlighet som priset ger grenen.

Kestäväkehitys_1900.jpg

Det första Mästare-priset för Hållbar utveckling tilldelades grenen möbelsnickare. Vid Mästare2022 i Björneborg hade de tävlande i grenen i uppgift att tillverka ett skåp av massivt trä för hand. I tävlingsuppgiften följdes principerna för hållbar utveckling inte enbart vid tillverkningen, utan även vid förpackningen och transporten av skåpet.

Mästare-priset för hållbar utveckling tilldelades alltså i år en gren där hållbar utveckling hade beaktats på ett exceptionellt omfattande sätt.

Kari Murro från WinNova, som är grenansvarig för grenen möbelsnickare, påminner om att hållbar utveckling trots detta inte innebär stora och omvälvande saker. I stället innebär det beaktande av små saker under planeringen av tävlingsuppdraget. – Hållbar utveckling är inte något som borde betonas separat. Det handlar om små val i vardagen. Det är ett sätt att tänka, och när man en gång tillägnar sig det sättet att tänka behöver man inte längre fundera på saken separat, beskriver han.

Juryns val har blivit utsatt för kritik

Juryns val fick också ta emot kritik. – Någon sade till mig att det är lätt för möbelsnickargrenen att få ett sådant erkännande eftersom vi tillverkar tävlingsuppgiften av trä, berättar Kari Murro. Han påminner om att enbart materialet inte gör en enda produkt hållbar.

Utöver de ekologiska materialen fäste man vid grenen uppmärksamhet vid till exempel produktens hållbarhet, minimering av svinn, delarnas återanvändbarhet och återvinningsbarhet samt mängden utrustning som behövs för uppgiften och den el de förbrukar.

För konkurrenterna visade sig tänkandet bland annat så att man måste kunna skära materialet på ett kostnadseffektivt sätt och återvinna avfallet på rätt sätt. – Det är aldrig lätt att vinna, konstaterar grenens huvuddomare Jaakko Järvi, verkställande direktör för Puulon Oy, som själv har tävlat i yrkesskicklighetstävlingar.

Hållbar utveckling som riktlinje för planeringen av tävlingsuppgiften

Priset delas ut igen nästa år, så nu är det ett bra tillfälle att fundera på hur hållbar utveckling kan ta sig form i tävlingen för den egna grenen. Kari Murro och Jaakko Järvi vill uppmuntra alla grenar att hitta sitt eget sätt att tänka hållbart.

– Att eftersträva ett pris kan ge en intressant extra kick till planeringen av tävlingsuppgiften, så det lönar sig utan vidare att sträva efter pokalen, tipsar Murro.
Jaakko Järvi ser priset framför allt som ett sätt ge grenen synlighet. – Vår gren är inte särskilt mediasexig, så den synlighet som pokalen medförde var välkommen. Seger får en säkert att le, så det lönar sig naturligtvis att försöka nå erkännande.

Att ansöka om pris ligger på de grenansvarigas ansvar

Grenen ska själv anmäla sig till pristävlingen. I praktiken antecknar den grenansvarige på webblanketten hur principerna för hållbar utveckling förverkligas i tävlingen. Före finalveckan går förhandsrådet igenom ansökningarna och väljer ut tre grenar till fortsättning. Under Mästare-finalveckan intervjuar den egentliga juryn grenaktörerna och gör det slutliga valet av vinnare.

– Vi medger att utarbetandet av ansökan slutligen blev nattarbete, mitt i all övrig tävlingsbrådska. Men det lönade sig, skrattar Murro.

Han ansåg ändå inte att det var arbetsamt att fylla i ansökan, eftersom principerna för hållbar utveckling hade beaktats i tävlingsuppgiften redan från början. – I praktiken var det bara att skriva om allt.

I bakgrunden finns en vilja att få grenarna att beakta hållbar utveckling bättre

Mästare-priset för hållbar utveckling delades i sin nuvarande form ut första gången i Mästare 2022. Skills Finland delade ut priset i samarbete med Touchpoint som tillverkar ekologiska arbetskläder I fortsättningen belönar Skills Finland tillsammans med sin företagssamarbetspartner en gren som har beaktat principerna för hållbar utveckling exceptionellt väl.

Att beakta hållbar utveckling är ändå inte något nytt i Mästare. Tävlingsreglerna har redan tidigare förpliktat grenarna att beakta principerna för hållbar utveckling och grenarna har också själva kunnat ansöka om pris. Temat har dock synts i grenarna till en mycket varierande grad: i vissa i hög grad, i andra inte alls.

Med det förnyade priset och de mer exakta prisgrunderna vill man få fler grenar än tidigare att satsa på hållbar utveckling.

Jaakko Järvi har märkt att ansvarsfullhet är på uppgång i företagsvärlden, så frågor i anslutning till hållbar utveckling är något som blir aktuellt senast när de unga som deltar i tävlingarna går vidare till arbetslivet. – Kunderna frågar efter certifikat och grön el. Därför är det bra att sätta sig in i principerna för hållbar utveckling redan under studietiden.

Mästare-priser delades också ut för beaktande av arbetssäkerhet och företagande
Utöver hållbar utveckling är arbetssäkerhet och företagande teman som ska synas varje år i alla grenar i Mästare-tävlingen. Utöver priset för hållbar utveckling delades också två andra temapriser ut under Mästare-evenemanget.

Mästare-priset för Företagande som beviljades tillsammans med Företagarna i Finland tilldelades grenen MästarePLUS restaurang- och cateringtjänster. Tillsammans med LähiTapiola tilldelades grenen skönhetsvård Mästare-priset för Arbetssäkerhet.