Skip to main content

Business College Helsinkis Mästare-aktörer belönades

Det första utmärkelsen Årets Skills-aktör tilldelades i samband med evenemanget Mästare2022 Björneborg.

bc_1280.jpg

Lektor Tapio Kattainen, verkställande direktör Antti Loukola och rektor Antti Sirainen från Business College Helsinki. Bild: Skills Finland.

Business College Helsinki har skickat sina studerande till Mästare redan i cirka tjugo år. I förhållande till antalet studerande och utbildningsområden skickar de en betydande mängd unga experter till tävlingen.

Under den senaste tiden har läroanstalten inspirerat inte bara studerande utan också nya lärare att delta i tävlingsverksamheten. Tack vare detta har tillgången till yrkesskicklighetstävlingar öppnats för både studerande inom informations- och kommunikationsteknik och merkonomstuderande.

Business College Helsinki har under den senaste tiden också utvecklat ett sätt att koordinera Mästare-helheten inom läroanstalten. Mästare- och Skills-aktören, lektor Tapio Kattainen, berättar att tack vare de resurser som ledningen beviljat har läroanstaltens Mästare-verksamhet blivit mer professionell. – Nu ligger ansvaret för utförande av uppgifter i anslutning till tävlingarna inte längre på enskilda lärares axlar utan arbetet utförs som ett enhetligt team, beskriver han förändringen.

Kattainen uppskattar att den egna arbetsgivaren gör det möjligt för så många studerande att delta i Mästare-semifinalen. Han ser tävlingsverksamheten som en utvecklande stig för studerande men också som en intressant utmaning för lärarnas yrkeskompetens.

Rektor Antti Sirainen anser att Mästare hjälper unga att bli sysselsatta och gå vidare till fortsatta studier, ökar samarbetet med arbetslivet, skapar nätverk och erbjuder lärarna möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens och specialisera sig. – Vi har sett att en euro hämtar två tillbaka som de studerandes och personalens kompetens, sammanfattar Sirainen.

BC_Suomenlinna_1280.jpg

Business College Helsinkis Mästare-aktörer belönades förutom med pokal även med escape room-spel Spelet, som marknadsfördes som medelsvårt, väckte tävlingsandan på ett trevligt sätt, även om det visade sig vara lätt för denna grupp. Bild: Margit Tenosaar.

I Mästare rangordnas läroanstalterna årligen utifrån framgången i tävlingen. Läroanstalter med litet antal studerande hamnar i underläge i denna kamp, även om deras studerande klarar sig bra i tävlingen. På Business College Helsinki är vi speciellt tagna av Årets Skills-aktör -pris just för att det synliggör de insatser som görs av en läroanstalt som aktivt deltar i tävlingarna och som har ett lägre antal studerande än genomsnittet.

– Jag uppmuntrar läroanstalterna att hitta sitt eget sätt att delta i tävlingsverksamheten, även om man deltar endast lite, eftersom fördelarna är så stora, säger Sirainen.

Skills Finland beviljar Årets Skills-aktör -pris till en individ eller organisation som i betydande grad utvecklat eller synliggjort tävlingsverksamheten. Priset delas ut vartannat år till personer som arbetar med nationella och internationella tävlingar.