Kurssi: ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka

Hämeen ammattikorkeakoulu, Finnish Academy for Skills Excellence, järjestää valmennusohjelman huippuosaamisen pedagogiikasta.

Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) -ohjelman tavoitteena on tukea opettajien ja ohjaajien ammatillista kasvua tulevaisuuden huippuosaajien ohjaajina.

Valmennusohjelma muodostuu kolmesta teemasta, joille osallistuja voi osallistua valintansa mukaan. Teemat ovat vahvuuksien tunnistaminen, valmennusyksikön rakentaminen ja kilpailujen hyödyntäminen.