Skip to main content

Kilpailuasiantuntijoiden koulutukset uudistuvat

Taitajan lajivastaavat ja kansainvälisten kilpailujen ekspertit koulutetaan vuosittain toimimaan asiantuntijoina kilpailuissa. Koulutusten toteutustapa muuttuu ja tiimioppimisen menetelmät otetaan mukana koulutukseen. Myös koulutusten toteuttaja muuttuu.

Vuosittain koulutetaan noin 200 Taitaja-lajivastaavaa ja 30 kansainvälisissä kilpailuissa toimivaa eksperttiä. Taitaja-lajivastaava vastaa yhdessä lajiohjausryhmän kanssa finaalissa lajin teknisestä toteutuksesta, lajin käytännön järjestelyistä sekä kilpailutehtävien ja arvioinnin tuottamisesta. Ekspertti toimii kansainvälisessä kilpailussa tuomarina ja lajin asiantuntijana. Lajivastaavat ja ekspertit nimetään aina tiettyyn kilpailuun.

Parhaillaan koulutetaan Taitaja2022 Pori- ja Taitaja2023 Espoo -kilpailujen lajivastaavia ja WorldSkills Shanghai 2022 -kilpailujen eksperttejä. Syksyllä aloitetaan jo Taitaja2024 Kuopio -kilpailun lajivastaavien koulutus sekä EuroSkills Pietari 2023 -kilpailujen eksperttien koulutus.

Yhteistyökumppani vaihtuu

Kilpailuasiantuntijoiden koulutukset on tehty aiempina vuosina yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi avustuksen koulutusten järjestämiseen syksyllä 2021, ja valitsi hakemuksista koulutuksen toteuttajaksi Gradian, jonka yhteistyökumppanina on Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK.

Gradiassa koulutusten suunnittelusta vastaa tiiminsä kanssa projektin päällikkönä Vesa Iltola, joka on toiminut kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa useita vuosia eri tehtävissä muun muassa lajivastaavana, eksperttinä, Skill Advisorina ja teknisen delegaatin avustajana.

Tiimioppiminen mukaan koulutukseen

Koulutusta toteutetaan monipuolisesti ja vaihtelevasti etä- ja lähikoulutusta yhdistellen. Koulutuksissa hyödynnetään tiimioppimista. Tiimioppimisessa ideana on laajentaa yksilön osaaminen tiimin kautta koko organisaation uudeksi osaamiseksi. Tiimioppimisen katsotaan myös auttavan hiljaisen tiedon leviämistä.

Toinen tapa, jolla hiljaista tietoa pyritään siirtämään, on mentorointijärjestelmä, jossa kokeneempi kilpailutoimija toimii tukena ja esimerkkinä.

−Eksperttikoulutuksen toteutustapa muuttuu täysin. Näin ollen myös kokeneet ekspertit pääsevät täysin uudenlaiseen koulutukseen. Yhteiset tapaamiset muodostuvat enemmän yhteisestä tekemisestä ja yhdessä oppimisesta. Gradialla on pitkä ja monipuolinen kokemus kaikesta kilpailutoiminnasta ja tämä tulee varmasti näkymään koulutuspäivien sisällöissä, kertoo huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila.

Uusina sisältöinä tulevat näkymään esimerkiksi muutostilanteiden kohtaamisessa ja niistä eteenpäin jatkamisessa auttavat resilienssitaidot sekä oppimismuotoilun erilaiset työkalut. Myös kestävä kehitys on koulutuksissa ja niiden toteutuksissa otettu entistä vahvemmin huomioon.

Lisätietoja

Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila, teija.ripattila@skillsfinland.fi, puh. 040 455 202

Taitaja-päällikkö Petri Hörkkö, petri.horkko@skillsfinland.fi, puh. 050 523 9696