Julkaisut ja MateriaaliT

ammattiosaaja_kansi_2020.jpg
Ammattiosaaja

Lehti tutustuttaa nuoret ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin. Se sopii hyvin myös jaettavaksi vanhempainilloissa. Lehdessä esitellään kaikki ammatilliset koulutusalat, tutkinnot ja koulutusohjelmat. Kerran vuodessa ilmestyvän lehden julkaisevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Skills Finland.

Ammattiosaaja-lehti 2020–2021 (pdf)

Ammattiosaaja-lehti 2019–2020 (pdf)

Ammattiosaaja-lehti 2018–2019 (pdf)

Painettua lehteä voi tilata www.subjectaid.fi-palvelusta.

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus

Viimeisimmän tutkimuksen toteutti IROResearch Oy opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta loka–joulukuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yhteensä 1050 peruskoulun 9.-luokkalaista, lukiolaista ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa sekä ysiluokkalaisten vanhempia. Lisäksi haastateltiin 100 yritysten henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä ja 100 oppilaanohjaajaa. Lukiolaisia lukuun ottamatta samoille kohderyhmille tehtiin yhteensä 52 henkilökohtaista haastattelua. Tutkimus on jatkoa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 toteutetuille tutkimuksille.

2018

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2018, keskeiset tulokset (pdf)

Tiedote OKM: Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus on valmistunut

2016

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2016, yhteenveto (pdf)

Tiedote OKM: Työnantajat suhtautuvat ammatilliseen koulutukseen entistä myönteisemmin (pdf)

2013

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2013, yhteenveto (pdf)

Tiedote OKM: Ammatillista tutkintoa suorittavat haluavat nopeasti ammattiin ja työelämään (pdf)

2010

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2010, yhteenveto (pdf)

Tiedote OKM: Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta (pdf)

2007

Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista (pdf)