Skip to main content

Yrittäjyys kuuluu kaikkiin opintoihin

Haastattelimme Taitaja2022-kilpailun asiakaspalvelu ja myynti -lajin lajivastaavaa Konsta Ojasta, joka huolehtii siitä, että yrittäjyys näkyy Porin Taitajassa kaikissa lajeissa.

Ojanen_Konsta_300px.jpgKuka?

  • Winnovan lehtori Konsta Ojanen
  • Liiketoiminnan opettajana yli 20 vuotta. Opettanut viime vuodet erityisesti asiakaspalvelua, myyntiä ja yrittäjyyttä.
  • Valmentanut opiskelijoita Taitajaan noin 10 vuotta
  • Taitaja2022-kilpailun asiakaspalvelun ja myynnin lajivastaava
  • EuroSkills-eksperttikausi päättymässä.

Miten yrittäjyys on ollut omalla urallasi mukana työnkuvassa?

Liiketoiminnan tutkinnon perusteissa yrittäjyysteema näkyy hyvinkin selkeästi monessa tutkinnon osassa, opiskelijamme ovat hyvin aktiivisesti suorittaneet sekä tutkinnon osaa Yrityksessä toimiminen että Yritystoiminnan suunnittelu. Suuressa oppilaitoksessa olemme tarjonneet näitä tutkinnon osia myös muille koulutusaloille. Luonnollisesti kaupallisen alan ammattitutkinnoissa yrittäjyysosiot ovat erittäin suosittuja.

Myös jokapäiväisessä työssä pääsee tekemisiin eri alojen yritysten ja yrittäjien kanssa työssäoppimisen ja erilaisten opiskelijoiden kanssa toteutettavien yhteystyöprojektien yhteydessä. Hanketoiminnassa painopisteestä riippuen kutsumme usein ohjausryhmään edustajan yrittäjäjärjestöistä.

Olen toiminut Taitajassa asiakaspalvelun ja myynnin lajivalmentajana noin 10 vuotta. Oppilaitoksessani liiketoiminnan opiskelijat suorittavat ensimmäisenä vuotenaan NY vuosi yrittäjänä -opintopolun. Opiskelijoitani on ollut finaalissa asti molemmissa kilpailuissa, ja ne ovat olleet oikein mieleenpainuvia hetkiä.

Millä tavalla yrittäjyys otetaan Porissa erityisesti huomioon?

Taitaja-kilpailun yhteisistä painopisteistä pyrimme Porissa nostamaan esiin erityisesti yrittäjyyttä. Tämä ilmenee siten, että finaalitehtävissä pitäisi jokaisessa lajissa olla tehtävissä ja arvioinnissa helposti tunnistettavissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Pyrimme tällä korostamaan, että ammattialasta riippumatta yrittäjämäisyys on monessa toiminnossa välttämättömyys kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi.

Finaalin yhteydessä kerätään lajeista käytännöt yrittäjyyden esiin nostamisesta ja paras palkitaan.
Kerro jostakin lajista konkreettinen esimerkki siitä, miten yrittäjyys tulee siinä esiin.

Parhaiten voin kertoa omasta lajistani asiakaspalvelusta ja myynnistä. Arvioinnissa voidaan esimerkiksi ottaa huomioon, että kilpailija pyrkii kiinnittämään huomiota myytävien tuotteiden katteeseen, keskiostoksen kasvattamiseen lisämyynnillä ja esillepanolla, asiakastyytyväisyyden lisäämiseen ja hävikin minimoimiseen.

Tiedän, että monessa lajissa on suunniteltu yrittäjämäisestä toiminnasta oikein hienoja nostoja kevään finaaliin, mutta en voi niitä vielä tässä vaiheessa paljastaa. Kustannustehokas toiminta ja työvaiheiden optimointi ovat kuitenkin vaatimuslistalla monessa lajissa.

Taitaja2021 asiakaspalvelu ja myynti.jpg

Asiakaspalvelu ja myynti -laji Taitaja2021 Oulu -kilpailussa. Kuva: Henna Jokinen, Redu.