Skip to main content

Työturvallisuuden Taitaja-palkinto nostaa työhyvinvoinnin teemat kärkeen kisatehtävien suunnittelussa

Vuoden 2022 Työturvallisuuden Taitaja-palkinnon pokkasi kauneudenhoitolaji. Lajivastaavat korostavat työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitystä osana ammattitaitoa.

Päätuomari, tuomarit ja lajivastaavat Taitaja 2022 Pori.jpg

Kauneudenhoidon lajivastaavat ja tuomarit Taitaja2022-kilpailussa.

Taitaja2022 Porissa palkittiin kilpailijoiden lisäksi lajeja. Työturvallisuuden Taitaja-palkinnon nappasi kauneudenhoitolaji.

Lajin kilpailijat pääsivät kisapäivien aikana tekemään muun muassa vartalon ja kulmien sokerointia, käsihoitoja lakkauksella, hierontaa sekä ripsien ja kulmien värjäystä. Laajaan kasvohoitotehtävään sisältyi hoidon toteuttamisen lisäksi myynti- ja palvelutilanne, ja jalkahoitotehtävään jatkohoitosuunnitelman toteuttaminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmia oli huomioitu laajasti niin kilpailutehtävissä kuin lajin toteutuksessa.

– Olimme panostaneet esimerkiksi vaarojen tunnistamiseen, henkilösuojaimien käyttöön, työpisteen siisteyteen, aseptiikkaan ja työskentelyergonomiaan, lajivastaava Tanja Wasse WinNovasta kertoo. – Järjestimme kilpailualueelle laastaripisteen ja silmähuuhtelupaikan, teippasimme sähköjohdot kompastumisvaaran välttämiseksi, laitoimme kilpailussa käytettävien tuotteiden tuoteselosteet esille ja järjestimme turvallisuusperehdytyksen kaikille lajialueella toimiville, lajivastaava Janika Reunanen konkretisoi.

Työturvallisuus on myös tunnepuolen kysymys

Taitaja-kilpailu on jännittävä tilanne, jossa nuoret asettuvat muiden katseiden ja arvioinnin kohteiksi, eikä se ole kaikille helppoa. Teknisten seikkojen lisäksi kauneudenhoitolajissa panostettiinkin myös turvallisuuden tunteeseen.

– Otimme huomioon sen, että kilpailussa voi olla mukana myös erityisen tuen opiskelijoita. Halusimme luoda jokaiselle kilpailijalle tasa-arvoisen tilanteen menestyä Taitaja-finaalissa. Halusimme myös varmistaa, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla, koska kilpailutilanne on hyvin stressaava, Wasse sanoo.

Turvallisuuden tunnetta luotiin käymällä tehtävät ja niihin kilpailun aikana tehdyt muutokset erityisen huolellisesti läpi niin kilpailijoiden kuin kaikkien lajin toimijoiden kanssa. Kaikki ohjeistukset olivat myös koko kilpailun ajan nähtävillä kirjallisessa muodossa. Lisäksi kilpailujännitystä lievitettiin yhteisellä rentoutusharjoituksella, joka auttoi sulkemaan kisahallin ärsykkeet pois mielestä.

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin huomioiminen on osa ammattitaitoa

Tanja Wasse ja Janika Reunanen ovat molemmat tahoillaan panneet merkille, etteivät nuoret aina huomaa, kuinka tärkeää esimerkiksi ergonomiaan panostaminen on. Lajivastaavat pitävätkin erittäin tärkeänä sitä, että työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden teemat nousevat vahvasti esiin alan opinnoissa. – Se on kivijalka koko ammatin harjoittamiselle, Wasse kiteyttää.
Reunasen mukaan tämän päivän opiskelijat ovat kuitenkin edeltäjiään paremmassa tilanteessa työturvallisuuden näkökulmasta. – Kun itse yli kaksikymmentä vuotta sitten valmistuin kosmetologiksi, ei esimerkiksi työkenkiin kiinnitetty juurikaan huomiota.

Finalistit antoivat kovan vastuksen

Tanja Wasse ja Janika Reunanen tiesivät, että kauneudenhoitolaji täyttäisi Taitaja-palkintoon vaadittavat kriteerit. Silti tunnustus yllätti heidät. – Meillä oli todella kovat vastustajat, Wasse kuvailee finaalissa vastassa olleita lähihoitajalajia ja infrarakentaminen-lajia.

Hän kokee voiton olleen yllätys siksikin, ettei omaa työskentelyä ja oman lajin saavutuksia aina osaa arvioida ulkopuolisen silmin. – Sitä on niin kiinni siinä omassa tekemisessään, hän kuvailee.

Reunanen kuvailee palkintoa pisteeksi i:n päällä. – Emme lähteneet tähän palkinnon takia vaan siksi, että olemme ylpeitä ammatistamme ja ammattitaidostamme. Teimme työtä suurella sydämellä, ja se toi meille hienon tunnustuksen.

Pokaali ja kunniakirja ovat nyt esillä WinNovan vitriinissä. Siellä se viestii opiskelijahoitolan asiakkaille, että työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiat ovat kunnossa. Tunnustus on jo poikinut laajempaakin näkyvyyttä ammattialan työturvallisuudelle, sillä alan ammattilehti julkaisee lajivastaavien aiheesta kirjoittaman artikkelin.

Wasse ja Reunanen pitävät Taitaja-palkintoa myös hyvänä näyttönä CV:ssä. – Saattoi tällä olla hiukan vaikutusta siihen, että sain pian Taitajan jälkeen kiinnostavan työpaikan WinNovasta, Taitajan aikaan Sataedussa työskennellyt Reunanen kertoo.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi nyrkkisäännöksi kisatehtävien suunnitteluun
Palkinto jaetaan jälleen ensi vuonna, joten nyt on hyvä hetki miettiä, miten työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin periaatteet voisivat näkyä oman lajin kilpailussa. Kauneudenhoitolaji on hyvä esimerkki siitä, kuinka laajasti teeman voi nähdä.

Lajivastaavat toivovat, että kauneudenhoitolaji kilpailee pokaalista myös ensi vuonna kun Taitaja järjestetään Espoossa. – Toivottavasti tästä tulee sellainen rutiini, että laji lähtee mukaan kilpailuun joka vuosi tästä eteenpäin. Tunnustuksesta kilpaileminen vie lajia ja samalla koko alaa eteenpäin, Tanja Wasse sanoo.
Samalla lajivastaavat kuitenkin kannustavat myös muita lajeja kilpailuun. – Kannattaa ilman muuta lähteä tavoittelemaan voittoa. Tämä tuo hyvää näkyvyyttä koko alalle, ja kasvattaa tietenkin myös oppilaitoksen mainetta, Wasse perustelee.

Palkinnon hakeminen on lajivastaavien vastuulla

Lajin tulee ilmoittaa itse itsensä mukaan palkintokilpailuun. Käytännössä lajivastaava kirjaa verkkolomakkeelle, miten työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin periaatteet toteutuvat kilpailussa. Ennen finaaliviikkoa esiraati käy hakemukset läpi ja valitsee jatkoon kolme lajia. Taitaja-finaaliviikon aikana varsinainen palkintoraati haastattelee lajitoimijat ja tekee lopullisen valinnan voittajasta.

Kauneudenhoitolajissa pohdittiin pokaalikilpailuun ilmoittautumista hieman ennen kuin päätettiin lähteä mukaan. Lajissa oli kuitenkin omaksuttu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin periaatteet osaksi ajattelua ja työskentelyä niin, että asiat ikään kuin uivat osaksi lajin järjestelyjä ja kisatehtäiä ilman, että pokaalikilpailuun lähteminen olisi teettänyt lisätyötä.

– Kun huomasimme, että palkintoperusteethan täyttyvät todella hyvin kilpailutehtävissämme jo valmiiksi, päätimme osallistua. Taitaja teettää toki paljon työtä, mutta lopulta hakemuksen täyttäminen vaati lähinnä sen, että istuimme alas ja raportoimme, millä tavalla teemat näyttäytyivät kilpailutehtävissämme, Wasse kuvailee.

Taustalla halu saada lajit huomioimaan työturvallisuus ja työhyvinvointi paremmin

Työturvallisuuden Taitaja-palkinto jaettiin nykymuodossaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 Taitajassa. Skills Finland myönsi palkinnon yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Jatkossa Skills Finland palkitsee työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin periaatteet poikkeuksellisen hyvin huomioineen lajin joka vuosi yhdessä yritysyhteistyökumppanin kanssa.

Aihepiirin huomioiminen ei silti ole täysin uusia asia Taitajassa. LähiTapiola on luovuttanut vuosittain Taitaja-tapahtumassa oman työturvallisuuspalkintonsa yhdelle nuorelle kilpailijalle. Lisäksi Taitaja-kilpailun säännöt ovat velvoittaneet kaikkia lajeja huomioimaan työturvallisuusnäkökulman. Teema on kuitenkin näkynyt lajeissa hyvin vaihtelevasti: toisissa erinomaisesti, toisissa ei lainkaan.

Uudistetun palkinnon ja entistä tarkempien palkintoperusteiden kannustamana aiempaa useammat lajit halutaan saada panostamaan terveyttä ja turvallisuutta tukeviin työskentelytapoihin.

Taitaja-palkintoja jaettiin myös kestävän kehityksen ja yrittäjyyden huomioimisesta
Työturvallisuuden lisäksi kestävä kehitys ja yrittäjyys ovat sellaisia teemoja, joiden tulee näkyä vuosittain kaikissa Taitaja-kilpailun lajeissa. Työturvallisuuden Taitaja-palkinnon lisäksi Taitaja-tapahtumassa jaettiinkin myös kaksi muuta teemapalkintoa.
Yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa myönnetyn Yrittäjyyden Taitaja-palkinnon sai TaitajaPLUS ravintola- ja cateringpalvelut -laji, ja yhdessä Touchpointin kanssa myönnetyn Kestävän kehityksen Taitaja-palkinnon huonekalupuuseppälaji.