Skip to main content

Taitaja haastaa ammatillisesti myös opettajaa

Kauneudenhoitoalan lehtori Ritva Kipinä kertoo kilpailutoiminnan haastavan myös opettajan ammatillista ja pedagogista osaamista.

Kirjoitus on lyhennelmä Skills for Wellness -hankkeen blogikirjoituksesta, joka on alun perin julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Haastattelussa kauneudenhoitoalan lehtori Ritva Kipinä Valkeakosken ammattiopistosta kertoo, millainen merkitys kilpailutoiminnalla on ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Kipinä toimii kauneudenhoitolajin päätuomarina Taitaja2021 Oulu -kilpailussa. Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut hius- ja kauneudenhoitoalan lehtori Janika Reunanen Sataedusta.

Ritva Kipinän ensimmäinen kosketus Taitajaan oli 1990-luvulla, kun kauneudenhoito tuli lajiksi Taitaja-kilpailuun. Ritva_Kipina.pngVuosien varrella kokemusta on kertynyt kilpailutoiminnan saralta monista eri rooleista. Kipinä on toiminut useana vuonna kilpailuhuoltajana, valmentajana ja tuomarina. Lisäksi hän on järjestänyt kaksi kertaa kauneudenhoitolajin Taitaja-kilpailussa eli toiminut lajivastaavana. WorldSkills Helsinki 2005 -kilpailussa Ritva toimi kauneudenhoitolajin toisena järjestäjänä. Hän on ollut myös katsojana sekä kansallisissa että kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa. Kauneudenhoitolajin Taitaja-ohjausryhmässä hän on toiminut useita kertoja.

Miten kilpailutoiminnassa mukana oleminen on kehittänyt omaa ammattitaitoasi?

Olemalla mukana Taitaja-kilpailuissa haastan oman ammatillisen ja pedagogisen osaamiseni. Taitajassa pääsen näkemään erilaisia oppimisen toteutustapoja, ammatin kehittymistä ja muuttumista, testaamaan omaa osaamistani sekä verkostoitumaan alalla toimivien eri asiantuntijoiden kanssa. Näistä saatu hyöty näkyy myös ammatin opettamisen käytännön työssä.

Miten Taitaja-toiminta lisää kauneudenhoidon ammattiosaamista?

Taitaja-kilpailut lisäävät tietämystä alan työtehtävien monipuolisuudesta ja työn tekemisen vaatimuksista. Lajikohtaisten arviointikohteiden ja -kriteereiden avaaminen laittaa pohtimaan, otammeko ammatillisen koulutuksen opetuksessa huomioon mahdollisimman kattavasti työn tekemiseen vaikuttavia asioita. Esimerkkinä voi mainita työergonomian ja hygienian. Uusien ja muuttuvien työn tekemisen vaatimusten huomioiminen koulutuksessa kehittää työpaikoilla annettavia palveluja. Koulutuksen laadun parantaminen näkyy työn laadukkaampana toteutuksena työpaikoilla.

Mitä hyötyä opiskelijalle on Taitaja-kilpailuihin osallistumisesta?

Kilpailuun osallistuva opiskelija saa henkilökohtaista opetusta kilpailua varten. Yksilöllinen valmistautuminen mahdollistaa oman osaamisen hiomista vielä paremmaksi ammattilaiseksi. Osaamisen haastaminen ja sen näkyväksi tekeminen osallistumalla kisaan antaa itseluottamusta, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Osallistuminen kehittää ammattialakohtaista osaamista, mutta erityisesti muita yleisiä taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä ja elämässä yleensä.  Kisoihin osallistumisen merkintä omassa CV:ssä antaa lisää aktiivisuuspisteitä ja edistää työllistymistä. Taitajassa käy alan eri toimijoita, joten on mahdollista myös tutustua alan työnantajiin.

Yleensä opiskelija muistaa Taitajaan osallistumisen positiivisena kokemuksena, vaikka hän ei olisikaan palkintosijoja saavuttanut.

Miksi Taitajan kaltaisia tapahtumia tarvitaan?

Taitaja on suurin ammatillisen koulutuksen markkinointitapahtuma. Osa tulevista ammattilaisista valitsee uransa katselemalla kilpailijoiden työskentelyä. Taitaja-tapahtuman tyyppistä markkinointia tarvitaan, jotta nuoret saavat alakohtaista informaatiota erilaisista työtehtävistä ja tulevaisuuden ammatillisista mahdollisuuksista. Lajikohtainen kehittyminen vaatii verkostoitumista ja innovointia tehtävien toteutustapoihin.