Strategia 2030: Skills Finland matkalla kohti maailman parasta ammattiosaamista

Seija_Rasku.jpgKirjoituksessa Skills Finlandin puheenjohtaja Seija Rasku kertoo yhdistyksen uudesta strategiasta ja siitä, millaisia tavoitteita se tuo mukanaan.

Olen iloinen voidessani esitellä Skills Finlandin uuden strategian ”Skills Finland 2030”. Yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyi strategian syyskuussa 2019. Strategiaa on valmisteltu yhdessä yhdistyksen jäsenten ja laajan Skills-verkoston kanssa vuoden 2018 alkupuolelta saakka. Lähtölaukauksena uuden strategian valmistelulle toimi Skills Finland ry:n 25-vuotisjuhlaseminaari Ellivuoressa Sastamalassa. Tärkein asia uudessa strategiassa on Skills Finlandin toiminnan ytimen eli kilpailu- ja valmennustoiminnan ja sen tarjoaminen mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten korostuminen strategisissa tavoitteissa. Tuntemalla omat vahvuutemme ja keskittymällä niihin oikeutamme olemassaolomme ja saavutamme tavoitteemme.

Entiseen strategiaan verrattuna paljon muuttui, mutta jotain säilyi myös ennallaan. Visio, missio ja arvot olivat strategiatyötä tehneestä hallituksesta edelleen ajankohtaisia pienellä viilauksella. Visiomme eli pitkän matkan tavoitteemme on edelleen edistää maailman parasta ammattiosaamista. Missiomme on, että parannamme yhdessä ammattiosaamista ja sen arvostusta, haastamme kasvuun, huippuosaamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.  Arvomme avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti ovat edelleen ajankohtaisia ja sopivat toiminnan perustaksi.

Uudessa strategiassa on pyritty vahvasti vastaamaan niihin muutosilmiöihin, jotka yhdistyksen hallitus ja myös sen jäsenet näkivät tärkeimmiksi lukemattomista tulevaisuuden ilmiöistä: työn murros ja teknologinen kehitys, väestökehitys sekä ympäristön-/ilmastonmuutos ja kiertotalous. Myös osallisuuden vahvistamista pidettiin tärkeänä.

Skills Finlandin strategiset tavoitteet ovat, että kilpailu- ja valmennustoiminta

  1. tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja huippuosaamiseen, ja se parantaa oppimistuloksia
  2. luo uutta osaamista ja kyvykkyyksiä ja uudistuu työelämän tarpeita ennakoiden
  3. lisää siihen osallistuneiden työllistymistä, yrittäjäksi ryhtymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista
  4. tarjoaa mahdollisuuden toisilta oppimiseen sekä innostaa yksilöitä, työelämää ja oppilaitoksia jatkuvaan oppimiseen
  5. lisää tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja sen eri mahdollisuuksista sekä parantaa vetovoimaa.

Näistä haluaisin erityisesti nostaa esille kilpailu- ja valmennustoiminnan tarjoamat mahdollisuudet toisilta oppimiseen ja niiden merkityksen uuden oppimiseen innostajana. Kilpailu- ja valmennustoiminnassa oppii ja innostuu niin opiskelija, opettaja, työelämän edustaja kuin oppilaitosjohtokin. Saamme kaikki olla liekeissä ja levittää ”on ilo oppia” -kipinää eteenpäin omassa oppilaitoksessamme tai työpaikallamme.

Jokaisen strategisen tavoitteen alla on 2–3 strategista toimenpidekokonaisuutta, jotka vievät meidät kohti strategisia tavoitteitamme ja visiotamme. Strategisia toimenpidekokonaisuuksia on yhteensä 11. Lisäksi jokaiselle strategiselle tavoitteelle on määritelty indikaattorit.

Tutustu uuteen strategiaan ja tule mukaan yhteiselle matkalle kohti maailman parasta ammattiosaamista!

Skills Finlandin strategia 2030 (pdf)