Skip to main content

Miksi Esedu osallistuu aktiivisesti kilpailutoimintaan?

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun koulutusjohtaja Vesa Vainikainen kertoo, mitä hyötyä oppilaitokselle on ammattitaitokilpailuihin osallistumisesta.

vesa_vainikainen_200px.jpgEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, osallistuu aktiivisesti niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin kilpailutoimintaan.  Toimintaa on kehitetty aktiivisesti erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja olemme todenneet työn tuottavan hyviä tuloksia monellakin tavalla.

Kilpailutoiminta on mainio tapa antaa opiskelijoille lisää haastetta ja motivaatiota opintoihin. Kaikki eivät tietenkään ole yhtä kilpailuhenkisiä, mutta monelle toimintaan mukaan lähteneelle se on avannut aivan uusia mahdollisuuksia ammatillisessa kehittymisessä. Kilpailutoiminta on myös yksi tapa antaa erityistä tukea lahjakkaille opiskelijoille, jotka eivät ehkä muuten saisi riittävästi mielekästä tekemistä opintojen parissa. Kannustammekin kaikkia opiskelijoitamme osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin, ja joka vuosi olemme saaneet sitä kautta hienon joukkueen mukaan finaaleihin. Käytännössä kilpailuista on kuitenkin hyötyä kaikille opiskelijoillemme, sillä kilpailutehtäviä pystytään hyödyntämään opetuksessa ja oppimistehtävien kehittämisessä.

Esedussa myös opettajia kannustetaan osallistumaan kilpailutoimintaan. Opettajan toimiminen kilpailijan valmentajana vaatii mutta myös antaa paljon. Kilpailujen kautta opettajat pystyvät verkostoitumaan entistä paremmin eri oppilaitoksissa toimivien kollegojensa ja työelämän kanssa sekä kehittämään omaa osaamistaan ja opetustaan mielekkäällä tavalla. Joskus tuntuu, että kilpailupedagogiikasta innostuneet opettajat ottavat kilpailut jopa vakavammin kuin itse kilpailijat, mutta onhan opiskelijan menestyminen aina hieno kokemus tietysti myös opettajalle.

World- ja EuroSkills-kilpailuihin asti etenee vain pieni joukko kilpailijoita ja eksperttejä. Osallistujille suuret kansainväliset kilpailut ovat varmasti unohtumattomia kokemuksia. Niissä puitteet ovat aivan eri mittaluokkaa kuin kansallisissa kilpailuissa, ja kansainvälisyys tuo oman mausteensa niin itse kilpailutehtäviin kuin myös niiden arviointiin. Eri maissa kansainvälisiin kilpailuihin valmentaudutaan hyvin erilaisilla menetelmillä ja resursseilla, eikä kilpailun lopputulokset kerro aina välttämättä eri maiden koulutuksen tasosta. Kilpailuissa on kuitenkin mahtavaa nähdä kuinka eri maista ja maanosista tulevat kilpailijat ja ekspertit tulevat hyvin toimeen keskenään, ja kuinka ylpeitä he kaikki ovat ammatillisesta osaamisestaan. Kilpailuissa on mahdollista nähdä myös suuntaviivoja eri alojen kehityksen suunnasta sekä tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Kilpailupedagogiikka ja ammattitaitokilpailut ovat asia, jossa yksittäinen opettaja tai koulutuksenjärjestäjä on melko pieni tekijä. Itä-Suomessa olemmekin kehittäneet toimintamalleja useamman koulutuksenjärjestäjän yhteistyönä Itä-Suomen ammattitaito ry:n kautta. Näin olemme saaneet kehitystyöhön entistä enemmän aktiivisia ihmisiä ja uusia ideoita. Tiivis yhteistyö auttaa myös monissa käytännön asioissa, kuten Taitaja-semifinaalien järjestelyissä.

Ammattitaitokilpailut ovat toimineet hyvänä markkinointikanavana myös Esedun koulutusviennille. Osallistuminen Venäjän kansallisiin kilpailuihin sekä erilaiset kansainväliset harjoituskilpailut ovat tuoneet meille asiakkaita, jotka ovat halunneet oppia lisää suomalaisesta kilpailuvalmennuksesta sekä eri alojen työtekniikoista. Monet kilpailuissa menestyneet venäläiset ovatkin olleet valmennettavina joko Esedussa tai jossakin erinomaisen yhteistyöverkostomme oppilaitoksessa.

Esedussa olemme kokeneet kilpailutoiminnan monellakin tavalla erittäin hyödylliseksi ja kannattavaksi toiminnaksi. Toimintaan sijoitetut eurot ovat kohtuullisella tasolla siihen nähden, mitä kaikkea voimme tarjota opiskelijoillemme kilpailutoiminnan kautta ja kuinka paljon pystymme kehittämään toimintaamme antamalla innokkaiden opettajien osallistua heille mielekkääseen toimintamuotoon.

Kilpailutoiminta on yksi mahdollisuus rikastuttaa sekä opiskelijoiden että opettajien osaamista. On kuitenkin muistettava, että ketään ei voi pakottaa kilpailemaan. Hyvään lopputulokseen tarvitaan aina sekä kilpailutoiminnasta innostunut opettaja että opiskelija. Lisäksi menestykseen tarvitaan paljon osaamista ja ehkäpä hiukan onneakin. Ja vaikka suoritus ei yltäisikään aivan mitalisijoille, niin kaikki mukana olleet ovat varmasti saaneet paljon lisää osaamista sekä uusia hienoja kokemuksia.

Vesa Vainikainen
koulutusjohtaja, Esedu

 • slide

  Taitajien  taitaja 2016 Tuure Ruhanen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
  KUVA: Mitja Immonen / Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

 • slide

  EuroSkills 2016 Gothenburg, autonasennus, Toni Manninen (Etelä-Savon ammattiopisto Esedu)
  Kuva: Skills Finland / Mathias Falk

 • slide

  WorldSkills Kazan 2019, hiusmuotoilun kilpailija Tiia Mökkönen (Esedu)
  Kuva: WorldSkills