Skip to main content

Mikä WSOSDC?

WSOS-kehittämiskeskuksen tuore projektijohtaja Petra Morbin kirjoittaa keskuksen tehtävästä ja tulevasta vuodesta.

Petra_Morbin.pngKeskuksen englanninkielinen lyhenne tulee sanoista WorldSkills Occupational Standards Development Centre. Kaikki WorldSkills-kilpailujen arvioinnit pohjautuvat näihin standardeihin. Standardien taustalla on tutkimustulosten lisäksi monien alojen ammattilaisten ja yritysten globaalin tason näkemyksiä ammattien tulevaisuudesta. Standardeja on tärkeää jatkuvasti kehittää kohti sitä, mihin suuntaan tulevaisuudenkin osaaminen suuntautuu – alat muuttuvat ja osaamisten tarve niiden mukana. Aloja katoaa ja syntyy uusia, mikä näkyy kehittämiskeskuksen Skills in Skills Out -työssä. Rakenteet muuttuvat hitaasti eikä standardejakaan voi kerra täysin muokata, niinpä niiden uusimissykli on joka toinen vuosi. WorldSkills Lyonin 2024 jälkeen alkaa siis uusi arviointikierros kilpailuihin vuodelle 2026.

Matkan varrella on paljon tehtävää, esimerkiksi keskustelua siitä, millaisia teemoja, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio, on otettava mukaan lajeihin. Haastetta on, koska kaikissa 85 WorldSkills Internationalin jäsenmaassa on omat murrosvaiheensa ja osaamistarpeensa. On kyettävä tukea alojen ydintarpeita ja vastata samalla työelämän tarpeisiin. Vaatii paljon keskustelua saada ajatusmalli jokaisessa jäsenmaassa samaan suuntaan. Tähän etsimme uusia toimintatapoja. Yksi ajatus on lisätä enemmän vuoropuhelua ja pitää niitä asioita mukana keskusteluissa, joita halutaan huomioitavan eri tasoisissa kehittämiskohdissa kansallisesti, alueellisesti ja globaalisti.

Standardeja käytetään kilpailuihin valmentautumisen lisäksi monessa maassa myös osana ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita. Standardit ovat ainakin kansainvälisesti benchmarkattu osaamistaso, johon on kirjattu osattavat asiat. Suomalaiset tekevät monessa kohdin loistavaa kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi harjoittelemalla yhdessä tuleviin kilpailuihin. Tämä tukee hyvin myös kansainvälisyyshankkeissa tehtäviä arjen esimerkkejä. Mielelläni kuulen lisää oppilaitosten toimintatavoista aiheeseen liittyen.

Syksyn aikana rakennetaan keskukselle hallitus (kolme henkilöä WorldSkills Internationalin johdosta, kolme edustajaa Suomesta), Advisory Group (tutkijoita ja organisaatioita eri puolilta maailmaa, globaalien yritysten edustajia) sekä kirkastetaan keskuksen strategia ja visio.

Petra Morbin
projektijohtaja, WSOS-kehittämiskeskus
petra.morbin@skillsfinland.fi
046 875 2725