Skip to main content

Askel askeleelta kohti koronan jälkeistä aikaa

Toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi kirjoittaa yhdistyksen tulevan vuoden suunnitelmista, joita leimaa koronatilanteen tarkka seuraaminen, mutta myös toiminnan kehittäminen, ideointi ja uuden oppiminen.

Vuoden 2020 piti olla Skills Finlandin toiminnassa uuden strategian toimeenpanon ja aktiivisen kilpailutoiminnan aikaa. Strategian mukainen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2023 laadittiinkin, mutta muuten toiminta toteutui monilta osin hyvinkin erilaisena kuin suunniteltiin.

Taitaja2020-tapahtuma jouduttiin keväällä perumaan lyhyellä varoitusajalla. Tapahtuman peruminen kosketti kymmeniä tuhansia, kipeimmin tietysti niitä nuoria, jotka eivät päässeet omaa ammattiosaamistaan testaamaan ja näyttämään.

Syyskuussa oli määrä järjestää EuroSkills-kilpailu Itävallan Grazissa. Skills Finland teki jo syyskuussa päätöksen vetäytyä kisoista. Näin jälkikäteenkin arvioiden päätös oli oikea: varmuutta siitä, saadaanko kilpailua vielä tänäkään vuonna turvallisesti järjestettyä, ei ole.

Syksyllä 2020 suunnitelmissa oli käynnistää valmistelut vuoden 2021 WorldSkills- ja Abilympics-kilpailuihin. Molemmat tapahtumat kuitenkin päätettiin siirtää vuodella eteenpäin.

Taitaja järjestetään myös poikkeusoloissa

Toimintasuunnitelmaa vuosille 2021–2023 laadittaessa oli selvää, että vuoden 2021 Taitaja-tapahtuma järjestetään tavalla tai toisella. Toista kertaa tapahtumaa ei haluttu perua. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan vaihtoehtoisia suunnitelmia ja kykyä tehdä muutoksia nopeastikin. Tähän kaikkeen on Taitaja2021-organisaatio kiitettävästi kyennyt.

Taitaja-semifinaalit tullaan järjestämään normaalina ajankohtana, viikolla viisi, mutta kunkin semifinalistin omassa oppilaitoksessa toteutettavana kilpailuna. Tämä on edellyttänyt muutoksia sekä kilpailutehtäviin että arviointikäytäntöihin. Lisäksi on tarvittu lukuisia tunteja koulutusta, jotta kaikki semifinaaleja järjestävät opettajat on saatu valmennettua. Uskon vakaasti, että saamme semifinaalit vietyä lävitse kunnialla, kiitos suomalaisten osaavien ammattiopettajien.

Tammi–helmikuun vaihteessa on suuren ratkaisun aika: on tehtävä päätös siitä, millä tavalla Taitaja-finaali toukokuussa järjestetään.

Kesän jälkeen arvioimme osallistumistamme toukokuun 2022 Abilympics-klpailuun Moskovassa sekä syyskuun WorldSkills-kilpailuun Shanghaissa.

Vuoden 2021 ehdottomasti suurin haaste on Taitaja-tapahtuman järjestäminen. Lisäksi jatkamme Taitajan pitkäjänteistä kehittämistä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, uudistamme valmennusjärjestelmää, arvioimme uusien toimintamallien onnistumista ja vaikuttavuutta, opettelemme virtuaalisten kilpailujen järjestämistä ja virtuaalisen osallistumisen mahdollistamista, hyödynnämme digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia kaikessa toiminnassamme ja uudistamme valmennus- ja koulutuskäytäntöjämme.

Lisäksi joudumme jatkuvasti arvioimaan koronan mahdollisia lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksia ja muuttamaan toimintaamme niiden mukaisesti. Näyttää vahvasti siltä, että poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen on edessä myös poikkeuksellinen vuosi 2021.

Tavoitteet muuttuvat joustavasti

Positiivista näissä poikkeusajoissa on ollut se, että olemme oppineet paljon, ei pelkästään digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, vaan myös tekemään yhteistyötä uusilla tavoilla, oppimaan toinen toisiltamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, luottamaan, joustamaan, ideoimaan ja näkemään asioita uusista vinkkeleistä.

Erityisesti minua on ilahduttanut se, että ammattitaitokilpailuilla näyttää olevan oma tehtävänsä myös näin poikkeusaikoina, tai ehkäpä erityisesti juuri silloin. Taitaja-ilmoittautuneiden määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla, ja Taitaja9-kilpailuun osallistumisessa tehtiin uusi ennätys – kiitos pelisovelluksen, joka pikavauhdilla yhteistyössä Taitaja9-aluekoordinaattoreiden kanssa rakennettiin.

Ilahduttavaa on myös ollut huomata, taas kerran, miten ammattitaitoinen, sitoutunut, ennakkoluuloton ja yhteistyökykyinen koko Skills-verkostomme on. Lämmin kiitos siitä.

Olen aika usein sanonut, että ammattitaitokilpailujen suurin arvo on siinä, että niiden avulla voi joustavasti savuttaa erilaisia tavoitteita sen mukaan, mikä on tärkeää ja painopisteenä. Tämä korona-aika on opettanut, että kilpailutoiminnan arvo on myös siinä, että samat tavoitteet voi saavuttaa joustavasti erilaisilla toteutusmalleilla.