Arvosta ammatillista koulutusta

Viime aikoina on paljon arvioitu ammatillista koulutusta ja niitä uudistuksia, joita siinä on viime vuosina tehty. Joskus minusta kohtuuttomastikin.

Toki kaikki ei ole ihan mennyt niin kuin eri toimijatahot olisivat toivoneet.

Viime viikolla julkaistun AMIS2018-tutkimuksen mukaan kuitenkin yhdeksän kymmenestä vastaajasta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa koulutuksessa.

Vastaajista 84 prosenttia on motivoituneita opinnoistaan ja 87 prosenttia kertoo saavansa opinnoistaan onnistumisen kokemuksia. Suurin osa vastaajista on edelleen tyytyväisiä opetukseen. Neljä viidestä vastaajasta kokee, että opettajat ovat kannustaneet heitä opinnoissaan.

Toki on todettava, että kuluneen kahden vuoden aikana tyytyväisyys opetukseen on hieman laskenut. Opiskelijat toivovat, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan.

Nämä viestit otetaan vakavasti ja pyritään tarpeen mukaan tekemään korjauksia.

Varmaa kuitenkin on, että ammatillinen koulutus tulee jatkossakin tarjoamaan korkealaatuista ja laadukasta opetusta. Osaavat opettajat tulevat jatkossakin olemaan toiminnan kannalta keskeisessä roolissa.

Työelämän kanssa tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Ammatillinen koulutus yhdistää opiskelijoiden vahvuudet työnantajan tarpeisiin. Sen vuoksi työelämässä arvostetaan ammatillisen koulutuksen ja tietyn tutkinnon suorittamista.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on varmistaa, että työelämään saadaan uusia ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita ja joilla on elinikäisen oppimisen valmiudet.

Ammatillinen koulutus tukee hyvin erilaisten ja eri-ikäisten henkilöiden ammattiosaamisen hankkimista. Se on paljon vartijana vastatessaan haasteellisimmasta osuudesta koko ikäluokan kouluttamisessa.

Mieleisen opiskelupaikan löytäminen on melkoinen haaste. Siksi mieltä askarruttavissa asioissa kannattaa kysellä ja selvitellä ennen valintojen tekemistä.

Tässä kannattaa olla myös armollinen itseään kohtaan. Tämän päivän nuori joka tapauksessa tulee olemaan oman elämänsä aikana useammassa kuin yhdessä ammatissa. Jostain täytyy jokaisen kuitenkin aloitta. Yhteisvalinnasta se alkaa.

Ammatillisen koulutuksen avainsana on yhä tänään osaaminen. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen tutkintojen arvostus on kasvanut huikeasti, mutta koulutuksen kehittämisen tulee myös jatkua työelämän muutosten tahdissa.

Kouluun kannettu opiskelija ei koulussa pysy. Tämän ajatuksen pohjalla on tosiasia, että mitä enemmän opiskelija tuntee valintansa omakseen, sitä paremmin hän myös tulevissa opinnoissaan viihtyy ja saa opintonsa päätökseen.

Alat luovat myös itse vetovoimansa. Muistuttaisin työelämää, että työelämä on viime kädessä itse vastuussa vetovoiman noususta: alan on arvostettava ammattilaisiaan, vain siten sen arvostus kasvaa muidenkin silmissä.

Ammatillisen koulutuksen vetovoima ratkaistaan opiskelija ja perhe kerrallaan. Vanhemmat haluavat omalle lapselleen parasta mahdollista. Siksi se, miten julkisuudessa puhutaan ammatillisen koulutuksen laadusta tai tasosta, on tärkeää.

Työelämän kanssa tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Ammatillinen koulutus yhdistää opiskelijoiden vahvuudet työnantajan tarpeisiin. Sen vuoksi työelämässä  arvostetaan ammatillisen koulutuksen ja tietyn tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen suorittaminen loppuun kertoo työnantajalle, että työnhakija on kyennyt ottamaan vastuuta toimistaan ja viemään asioita loppuun. Näitä taitoja tarvitaan joka päivä työelämässä.

Ammatillinen koulutus on Suomessa tasa-arvoinen väylä lukion rinnalla. Yleinen jatko-opintokelpoisuus, mahdollisuus edetä myös ammatillisen väylän kautta korkea-asteelle, on keskeistä koulutuksellisen tasa-arvon kannalta.

Tässä vaiheessa vuotta, kun yhteisvalinta on monilla nuorilla edessä, kannatta jokaisen omasta alastaan ylpeän aikuisen tukea nuoria heidän valinnoissaan antamalla oikeaa tietoa eri aloista ja niiden suomista mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on jatkossakin huolehtia, että ammattitaito ja osaaminen kehittyvät Suomessa.

Ammatillinen koulutus elää ajan hermolla. Senkin vuoksi se on hyvä valinta.

Jutun on kirjoittanut Skills Finlandin Taitaja-päällikkö Jarmo Linkosaari. Kirjoitus on alun perin julkaistu Turun Sanomien mielipidepalstalla 7.10.2018.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide