Utbildning till tävlingsexpert Skriv ut Skicka sidan

Tävlingsexpertutbildningens syfte är att skapa ett system av aktörer inom yrkesskicklighetstävlingarna. Detta innebär ett stort nätverk som består av tävlingsexperter, tränare och grenansvariga. Man utvecklar kompetensen hos yrkeslärare och arbetsplatshandledare så att de kan lotsa studerande till att bli specialister inom sitt yrke och ge studerande träning inför fristående yrkesprov, yrkesskicklighetstävlingar och andra uppgifter som kräver toppkompetens. Tävlings- och träningssystemet kopplas nära samman med
det finska utbildningssystemet.

Tävlingsexpertutbildningen omfattar 30 studiepoäng. Utbildningen genomförs i tre steg, där det
grundläggande utbildningsprogrammet motsvarar 3 studiepoäng, det nationella utbildningsprogrammet 9 studiepoäng och det internationella utbildningsprogrammet 18 studiepoäng. Utbildningsprogrammens mål är att producera kompetens inom verksamhetsområdena ifråga och vidareutveckla tävlingssystemet.